Jeżeli firma staje się niewypłacalna, konieczne jest przeprowadzanie procesu upadłościowego. Sposób postępowania reguluje ustawa z 28 lutego 2003 roku, znana jako „Prawo upadłościowe i naprawcze”. Przepisy opisują procedurę, która opiera się na tym, aby bankructwo zaspokoiło roszczenia wierzycieli w jak największym stopniu. ...

Do najważniejszych decyzji podczas rozpoczynania działalności gospodarczej należy wybranie rodzaju opodatkowania. Jego forma decyduje o wysokości...

Osoba planująca założyć jednoosobową firmę jest w stanie zarabiać w niektórych przypadkach nawet o kilkanaście tysięcy złotych więcej w skali...

Rozpoczęcie jednoosobowego biznesu nie należy do tak trudnych zadań jak może się to niektórym wydawać. Zanim jednak staniemy się pełnoprawnym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą czeka nas kilka wizyt w stosownych urzędach. Realizację tego planu zaczynamy od sporządzenia formularza CEIDG-1, który zawiera nasze podstawowe dane wraz z informacjami...

Praca etatowa jest obecnie najbardziej upowszechnioną formą zdobywania dochodów w naszym kraju. Coraz częściej jednak Polacy podejmują próbę połączenia pracy na etacie z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Jako, że prawo w Polsce nie zabrania takiej praktyki, korzyści wynikające z takiego rozwiązania często zachęcają etatowych pracowników...

Własna firma wiąże się z licznym korzyściami jak i również szeregiem obowiązków, które nakłada na przedsiębiorcę ustawodawca. Jednym z pierwszych działań jakie musi wykonać przedsiębiorca jest decyzja dotycząca formy odprowadzania podatku i określenia się czy chcemy odprowadzać VAT czy też nie. ...

Jeżeli właściciel firmy, poprzez zatrudnienie pracownika ma zamiar poszerzyć rozwój swojej działalności może liczyć na pomoc z Urzędu Pracy. Podstawowym warunkiem jest przyjęcie do pracy bezrobotnego, skierowanego z Urzędu Pracy. Ustawodawca proponuje pomoc w postaci dofinansowanie na przyjętego pracownika. Dotacja ta może przybierać różnorakie formy...