Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową prawa handlowego. Taka jej forma niesie za sobą szereg konsekwencji, które mają duży wpływ na opłacalność podjęcia decyzji o założeniu takiego właśnie typu działalności gospodarczej. Spółka z. o. o jest najczęściej wybieraną w Polsce formą przedsiębiorczości działającą w...

Aby zamknąć firmę, bez względu na to, czy jest to działalność jednoosobowa czy nie, konieczne jest przejście odpowiednich procedur, które reguluje polskie prawodawstwo. Pierwszym krokiem powinno być złożenie wniosku CEIDG-1 z informacją o likwidacji firmy. Można go złożyć w urzędzie miasta, gminy lub za pośrednictwem strony internetowej. Możliwe jest...