Miesięczne Archiwum: Marzec 2013

Zalety i wady Spółki z.o.o

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową prawa handlowego. Taka jej forma niesie za sobą szereg konsekwencji, które mają duży wpływ na opłacalność podjęcia...

Jak zamknąć działalność gospodarczą

Aby zamknąć firmę, bez względu na to, czy jest to działalność jednoosobowa czy nie, konieczne jest przejście odpowiednich procedur, które reguluje polskie prawodawstwo. Pierwszym...