Osoby prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na fakt, czy zatrudniają oni pracowników, czy też prowadzą firmę jednoosobową, zobowiązane są do regularnego opłacania składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wszyscy podlegają tym ubezpieczeniom w równym stopniu, a wysokość składek ujęta jest w formie stopy procentowej. ...

Z kosztami uzyskania przychodu mamy do czynienia wówczas, kiedy mówimy o wydatkach, jakie ponosi przedsiębiorca w celu osiągnięcia danego przychodu. Z założenia będą to więc koszty wynajęcia lokalu, opłaty za wszelkie media typu woda, prąd, opłaty za telefon, wynagrodzenia Pracowników, koszty podróży służbowych. ...

Nieopłacona faktura to niemały problem dla każdego przedsiębiorcy. Nie chodzi tu jedynie o to, że w zamian za sprzedany towar bądź wykonaną usługę nie otrzymał on należnego mu wynagrodzenia, ale dodatkowo wiąże się to z komplikacjami prawnymi. Mimo, że w rzeczywistości nie ma on zysku, to i tak musi odprowadzić należny od niego podatek. ...

Rok 2013 to rok wielkich zmian dla osób, które będą starały się o urlop macierzyński z tytułu pojawienia się dziecka w rodzinie. Urlop macierzyński został wydłużony, zostały wprowadzone liczne nowe regulacje, które pozwalają nie tylko na dłuższy pobyt z dzieckiem i na wyższe niż dotąd świadczenia, ale także umożliwiają dzielenie się urlopem macierzyńskim...

Zatrudnianie pracowników na pewnym etapie działalności firmy staje się nieodzownym działaniem. Pierwszym etapem rekrutacji jest ogłoszenie naboru. Można to zrobić na wiele różnych sposobów, które różnią się pod względem skuteczności i kosztów. Do najpopularniejszych kanałów ogłaszania naboru należy: zamieszczanie oferty w mediach, poszukiwanie pracowników...

W momencie zakończenia trwania stosunku pracy, pracownikowi przysługuje prawo do tego, aby pracodawca zrekompensował mu niewykorzystany przez niego okres urlopu wypoczynkowego. W takim przypadku, gdy pracownik nie zdążył wykorzystać należnego mu urlopu, osoba zatrudniająca takiego pracownika jest zobowiązana do wypłacenia mu w terminie ostatniego dnia trwania...

Osoba pobierająca rentę socjalną ma prawo podjąć się dodatkowej pracy zarobkowej. Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie zwłaszcza, że renta socjalna wynosi obecnie 698, 17 zł. Chcąc pobierać w całości świadczenie rentowe należy jednak zapoznać się z ustawowymi limitami. W przypadku przekroczenia przez rencistę danego progu grozi mu utrata części...