Każdego roku przedsiębiorca ma prawo zmienić sposób opodatkowania działalności gospodarczej. Osoby, które wykluczają ryczałt i kartę podatkową, mają do wybór: podatek według skali podatkowej, czyli inaczej: podatek progresywny lub podatek liniowy. Postaramy się w poniższym artykule przeanalizować podstawowe wady i zalety obu rozwiązań. ...

Zdarza się, że przedsiębiorca nie jest w stanie przez jakiś czas prowadzić działalności gospodarczej – przykładowo w trakcie kryzysu, własna firma może przestać przynosić dochody. Jednak nie zawsze warto od razu likwidować biznes. Rozwiązaniem przejściowym, może być zawieszenie działalności. ...

KRUS to skrót od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli instytucji odpowiedzialnej za ubezpieczania rolników. Wszyscy rolnicy płacą co kwartał składkę, dzięki czemu zyskują ubezpieczenie społeczne dla siebie i swoich rodzin. Problem pojawia się jeśli plantator, rozpoczyna prowadzenie działalność gospodarczą, która nie jest w sposób bezpośredni...