Miesięczne Archiwum: Maj 2013

Podatek liniowy a progresywny

Każdego roku przedsiębiorca ma prawo zmienić sposób opodatkowania działalności gospodarczej. Osoby, które wykluczają ryczałt i kartę podatkową, mają do wybór: podatek według skali podatkowej,...

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zdarza się, że przedsiębiorca nie jest w stanie przez jakiś czas prowadzić działalności gospodarczej - przykładowo w trakcie kryzysu, własna firma może przestać przynosić...

Krus i działalność gospodarcza

KRUS to skrót od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli instytucji odpowiedzialnej za ubezpieczania rolników. Wszyscy rolnicy płacą co kwartał składkę, dzięki czemu zyskują ubezpieczenie...