Odpowiedzialność porządkowa pracowników, to zagadnienie dość kontrowersyjne, zwłaszcza w dużych zakładach pracy, gdzie za porządek na stanowiskach pracowniczych teoretycznie odpowiada inny personel, zazwyczaj są to sprzątacze lub sprzątaczki. Jednak regulacje prawne w naszym kraju dokładnie określają, że za porządek i czystość w miejscu pracy, a zwłaszcza...

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, masz szansę na łatwiejsze rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej, dzięki pieniądzom z Urzędu Pracy. Jeśli spełnisz wszystkie warunki, zyskasz nawet dwadzieścia tysięcy złotych dofinansowania. Wszystko, czego potrzebujesz, to wiedza jak prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie. ...

Osoby bezrobotne bardzo często zapożyczają się, aby móc godnie żyć. Jeśli kredyt nie jest spłacany w terminie, bank lub instytucja pozabankowa, która pożyczyła pieniądze, może zdecydować się na wszczęcie egzekucji komorniczej. Osoba bezrobotna ma większe prawa obrony przed komornikiem, niż osoba pracująca. ...

Taksą notarialną określamy maksymalną wartość kwoty pieniężnej, jaką może pobrać notariusz za udokumentowanie określonej czynności prawnej. Przykładowo za takie czynności, można uznać umowę zobowiązującą do przeniesienia własności nieruchomości, umowę o dział spadku, zrzeczenie się nieruchomości i wiele innych. ...

Faktura zaliczkowa jest powiązana z pobraniem od klienta części zapłaty. Nawet jeśli nie otrzymaliśmy całości pieniędzy za towar lub usługę, to musimy prawidłowo rozliczyć podatek, dlatego, że powstał obowiązek podatkowy. Wystawiamy ją w ciągu siedmiu dni od otrzymania należności. ...

Jeśli osoba, po której będziemy w przyszłości dziedziczyć jeszcze żyje, nie można przeprowadzać żadnych ustaleń, dotyczących dysponowaniem jego majątkiem bądź pieniędzmi. W takiej sytuacji można jedynie zrzec się przyszłego dziedziczenia. Wiele osób decyduje się na z powodów rodzinnych. Zrzeczenie się spadku można przeprowadzić tylko i wyłącznie...

Odprawa emerytalna to świadczenie, które może być dane tylko jeden raz pracownikowi, który kończy karierę zawodową i przechodzi na emeryturę. Jeśli dana osoba po pewnym czasie wróci do pracy i znowu przejdzie na emeryturę, nie będzie mogła dostać tego świadczenia po raz drugi. ...

Zapis windykacyjny jest to pojęcie, które wywodzi się z prawa spadkowego. Jest to rodzaj testamentu, który został stworzony u notariusza. Ważne jest to, aby w treści pisma było jasno określone, że chodzi o zapis windykacyjny – dzięki temu ewentualni spadkobiercy nie będą mieć żadnych wątpliwości co do tej formy. ...

Podatki, to zmora każdego, kto jest zobligowany do ich płacenia. Każda forma odprowadzania pieniędzy do fiskusa ma bowiem swoje odzwierciedlenie w życiu codziennym, odbijając się w tafli codziennych wydatków i wpływów do budżetu firmy bądź domostwa. ...

Założenie własnej firmy nie sprawia na ogół wielu trudności. Dzięki zmianom w polskim prawodawstwie, można to zrobić szybko, ale dopiero później rozpoczyna się prawdziwa praca. Dlatego przed założeniem własnej działalności, warto dokładnie sprawdzić, jakich działań należy dopełnić. ...