Cesja wierzytelności polega na przeniesieniu zobowiązania na osobę trzecią. Wierzytelnością może być jakakolwiek umowa, która sprawia, że jedna osoba ma prawo żądać od drugiej spełnienia konkretnych świadczeń, zawartych w dokumencie. ...

Podmioty gospodarcze, które decydują się na współpracę z zagranicznymi kontrahentami, muszą stosować się do odpowiednich przepisów, szczegółowo regulujących taką współpracę. Do wymogów które podmiot musi spełnić należy także posiadanie tak zwanego europejskiego numeru VAT. ...

Czy osoba fizyczna nie będąca płatnikiem VAT może wystawić rachunek firmie lub innej osobie prywatnej? Niestety nie. Do wystawiania rachunków i faktur w świetle prawa upoważnione są jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Ponadto osobie, która bezprawnie wystawiła rachunek może grozić odpowiedzialność skarbowa zgodnie z artykułem 62 ustawy...

Miejsca w przedszkolach publicznych są stanowczo ograniczone. Państwo proponuje więc otwieranie placówek niepublicznych przy tym dając im pomocne dotacje. Przedszkola domowe są prywatnymi miniprzedszkolami, które zajmują się opieką nad minimum trojgiem dzieci. ...

Wiele osób marzy o tym, aby mieć własną firmę. Uważają, że dzięki temu będą mieć szansę na interesującego zajęcie oraz odniesienie sukcesu finansowego. Ciekawym pomysłem na biznes jest założenie własnego biura rachunkowego, które będzie pełniło usługi za pomocą Internetu. ...

W powszechnym słownictwie używa się w sposób zamienny słów dochód i przychód. Jednak słowa te wcale nie są synonimami. Poznanie różnic między tymi dwoma hasłami, przyda się nawet osobom, które nie zajmują się w dużej mierze finansami. Na pewno pomoże to rozszerzyć własną świadomość finansową. ...

Każda wykonana usługa lub sprzedaż towaru rodzi obowiązek wystawienia przez przedsiębiorcę stosownego dokumentu. Najbardziej powszechnymi formami są faktury VAT oraz paragony. Na zleceniobiorcy / sprzedawcy ciąży obowiązek wystawienia prawidłowego ze stanem faktycznym dowodu transakcji. Ustawodawca podatkowy dopuszcza jednak możliwość przypadkowego popełnienia...

Każda działalność gospodarcza, niezależnie od branży, wiąże się z koniecznością podjęcia różnych inwestycji. Często jest to potrzeba zaciągnięcia kredytu na towar obrotowy, zakup maszyn lub pojazdów, które przyczynią się do generowania zysków. W polskich realiach, inwestycje w olbrzymim procencie kredytowane są przez banki. ...

Faktoring to wygodny sposób na niwelowanie braku płynności w firmie. Faktoring polega na tym, że faktor – czyli bank lub firma faktoringowa, w zamian za prowizje, udostępnia nam pieniądze, które mamy dostać od naszych kontrahentów na podstawie wystawionych faktur. ...