Na potrzeby prowadzonej przez przedsiębiorcę firmy lub działalności gospodarczej, właściciel prywatnego samochodu ma możliwość obciążenia kosztów podatkowych tak jak gdyby samochód ów był samochodem firmowym. ...

Sposobów na dodatkową formę dochodu dla osób pozostających na rencie z pewnością jest co najmniej kilka, jednak coraz większa część osób decyduje się na własną działalność gospodarczą. Prawo do renty określane jest przed Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznawane jest w oparciu o zdolność lub niezdolność do pracy. ...

Rachunki mogą wystawiać jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Osoby fizyczne mogą to robić jedynie w określonych sytuacjach. Po pierwsze, jeżeli rachunek wystawiany jest do umowy o dzieło lub umowy zlecenie osoba fizyczna będąca wykonawcą, a tym samym stroną umowy, ma prawo do wystawienia rachunku. W tym przypadku prawo do wystawienia rachunku...

Inwentaryzacja wszystkim, którzy prowadzą działalność gospodarczą jest bardzo dobrze znana. Każdy przedsiębiorca bowiem musi prowadzić dokumentacje księgową na bieżąco, natomiast obowiązująca w Polsce ustawa o rachunkowości nakazuje raz na jakiś czas przeprowadzenie inwentaryzacji, czyli dokładnego spisu składników posiadanego majątku, a konkretnie...

Podatek progresywny – czym jest i kto go płaci? Jest to bardziej metoda obliczania stosowana w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą do obliczeń są tutaj rożne stawki zależne od wysokości dochodów. W praktyce oznacza to, że kwota podatku rośnie w miarę wzrostu dochodów podatnika. ...

Coraz więcej emerytów decyduje się na założenie działalności gospodarczej. Wynika to głównie z faktu, że świadczenia emerytalne w Polsce są upokarzająco niskie, a nierzadko ludzie po sześćdziesiątce mają jeszcze dużo werwy i chęci do pracy na własną rękę. ...

Za księgi handlowe uznaje się zapisy księgowe, które mają za zadanie opisywać obroty oraz salda, a także odzwierciedlają wartość pasywów i aktywów. Księgi rachunkowe dzielą się na dzienniki, księgę główną oraz księgi pomocnicze. ...

Podatek dochodowy to jeden z najpopularniejszych podatków, którego głównym założeniem jest powszechność opodatkowania. Podatek dochodowy powstał z klasyfikacji podatków z punktu widzenia źródła poboru podatku. Źródło na jakim ciąży opodatkowanie w tym przypadku to dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. ...

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest to forma opodatkowania, którą stosuje się w kilku określonych przez prawo przypadkach. Na ogół osoby, które zakładają własną firmę odprowadzają podatki na zasadach ogólnych. Jednak istnieją wyjątki od tej zasady. Aby rozliczać się na podstawie ryczałtu, należy spełnić kilka warunków. ...

Jakiekolwiek przedsięwzięcie o charakterze gospodarczym, przemysłowym czy handlowym – lub po prostu ekonomicznym – wymaga odpowiedniego rozplanowania wszystkich działań zmierzających do jego urzeczywistnienia. A to oznacza, że przed wcieleniem go w życie konieczne jest sporządzenie profesjonalnego, sensownego i przede wszystkim odpowiadającego rzeczywistości...