Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, mogą starać się o uzyskanie dotacji na założenie własnej firmy. Maksymalna kwota jaką można uzyskać wynosi około 22 tysiące złotych – w zależności od rejonu kwoty te mogą się różnic. 22 tysiące jest to kwota, która wynosi 6-krotność średniego wynagrodzenia w Polsce. ...

Zanim wybierzemy firmę, z którą będziemy chcieli nawiązać współpracę, warto sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo istnieje naprawdę. Jeśli wcześniej zdecydujemy się na mały wywiad, mamy szansę znaleźć solidnego kontrahenta. Wiele osób przed rozpoczęciem kontaktów, decyduje się, aby na początku sprawdzić opinie o danej firmie w Internecie. Jednak...

Faktura wewnętrzna jest to dokument, który jest wystawiany tylko w kilku sytuacjach. Jest to pismo, które jest wystawiane bez odbiorcy – oznacza to, że ma ono charakter dowodowy – czyli określa, że podatnik chce naliczyć w ten sposób podatek VAT. Od 2013 roku, istnieje możliwość, aby zamiast faktur wystawiać noty wewnętrzne. ...

Jedną z form zatrudniania pracowników jest między innymi umowa zlecenie. Jest to jeden z rodzajów zatrudnienia, który dopuszcza nasze prawo. Taka umowa zazwyczaj zawierana jest na określony czas, szczegółowo także opisuje obowiązki zatrudnianej osoby. ...

Nisza rynkowa to pewien segment gospodarki, w którym brakuje określonych produktów lub usług. W związku z rozwojem naszej kultury oraz potrzeb konsumentów, pojawia się pewna grupa klientów, którzy mają ściśle określone wymagania i oczekiwania, jednak nie mogą znaleźć odpowiadających im produktów. ...

Zmiana nazwy firmy to sytuacja wyjątkowa. Jest możliwa, jeśli firma zmieniła charakter działalności, ponieważ jej właściciel postanowił zająć się inną, niż na początku planował branżą. Zdarza się też, że nazwa jest zmieniana, jeśli firma łączy się z inną lub w przypadku wprowadzenie nowej akcji marketingowej, kiedy okazuje się, że poprzedni...

Na wcześniejszą emeryturę mogą przejść osoby, które przez wiele lat wykonywały uciążliwą i szkodliwą dla zdrowia pracę pod warunkiem, że były w tym czasie zatrudnione na umowę o pracę na pełen etat, zgodnie z artykułem 32 Ustawy Emerytalnej o emeryturach z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. ...