Biznesplan jest niezbędny, jeśli planujesz otworzyć własny biznes. Publikujemy szkic, na podstawie którego stworzysz samodzielnie w pełni profesjonalny biznesplan konieczny do ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy ...

W Polsce istnieją dwa systemy księgowości, do których prowadzenia są zobowiązane firmy, by spełniały swoją powinność podatkową. Jest to system uproszczony i pełny. W systemie uproszczonym prawo nakłada obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. W systemie pełnym natomiast obowiązuje prowadzenie Ksiąg Handlowych. ...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form działalności gospodarczej. Według Kodeksu spółek handlowych może zostać ona utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu dopuszczalnym przez prawo. Jednakże wyłączona została możliwość utworzenia spółki z o. o. przez tylko i wyłącznie inną jednoosobową...

Dzisiaj rynek rozwija się coraz prężniej, jednak często pociąga to za sobą nie zawsze przyjemne sytuacje. Do takich na pewno należą te, kiedy nie otrzymuje się płatności za wystawioną fakturę. Dzisiaj bowiem wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności jest w zasadzie normą na rynku. ...

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zawierać z klientami różnorodne umowy, które wiążą się z prowadzoną przez nich firmą. Pod tym względem mają bardzo wiele możliwości, jedną z popularniejszych dzisiaj form zawierania umowy jest między innymi umowa zlecenie. ...