Biznesplan restauracji, który przedstawić można do Urzędu Pracy w celu dofinansowania działalności. ...

Podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej, co jakiś czas przedsiębiorcom przychodzą do głowy nowe pomysły, dlatego często mają oni ochotę na rozszerzenie zakresu swojej działalności. ...

Po zawarciu związku małżeńskiego prawo reguluje bardzo wiele kwestii, w tym także sprawy związane z majątkiem małżonków. Od chwili zawarcia związku małżeńskiego ich majątek staje się wspólny, mają prawo rozporządzać nim tak samo. ...