Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania składek ZUS za siebie oraz za zatrudnionych pracowników. W ich skład wchodzą składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy. ...