Podatek od wygranych płaci się od wszystkich dochodów uzyskanych w zakładach wzajemnych, grach losowych, programach premiowych itd. Kwestie związane...

Wielu jeszcze niezorientowanych, na pewno zainteresuje przepis, który mówi, że można uzyskać zwrot podatku akcyzowego. Jeżeli spełniamy odpowiednie warunki prawne, droga do odzyskania części naszych pieniędzy stoi otworem. ...

Umowa o dzieło to jedna z umów cywilno prawnych określona art. 627-646 Kodeksu cywilnego. Cytując pierwszy z tych art. „Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”, zaś strony tej umowy potocznie nazywamy dziełodawcą i dziełobiorcą. Sposób opodatkowania tej...