Miesięczne Archiwum: Maj 2014

Stawki podatku dochodowego

Choć od lat politycy obiecują uproszczenie skali podatkowej, to jednak jest ona wciąż złożona i zależna od wielu czynników. Jeśli chodzi o podatnika (uzyskującego m....