SPIS TREŚCI: 1) Określenie planowanej inwestycji 2) Lokalizacja i jej zalety 3) Wydatki na przystosowanie lokalu 4) Wydatki na zakup wyposażenia 5) Wkład własny i doświadczenie do prowadzenia takiej działalności 6) Korzyści z działalności dla rynku lokalnego ...

SPIS TREŚCI: 1) Określenie inwestycji 2) Lokalizacja i jej atuty 3) Konieczne prace do przeprowadzenia 4) Wkład własny 5) Korzyści z inwestycji dla rynku lokalnego ...

Zgodnie z ustawą, po rozwiązaniu umowy o pracę, pracownik, jak również jego rodzina, jeszcze przez kolejne trzydzieści dni mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Po upływie rzeczonego miesiąca prawo to wygasa. Zwolniony pracownik może uzyskać do niego prawo dopiero, kiedy zostanie mu przyznany status bezrobotnego. ...

Nawet jeśli sprzedaż towarów lub usług odbywa się w dobrej wierze, błędy dotyczące stawek VAT, mogą wiązać się z konsekwencjami w razie ewentualnej kontroli. Wielu z nas w takiej sytuacji zastanawia się, w jaki sposób można skorygować błędy. ...

Reglamentacja działalności gospodarczej to problematyka, która znajduje szerokie zainteresowanie zarówno w doktrynie, tak nauk ekonomicznych, jak i czysto prawnych oraz w szeroko rozumianej debacie publicznej. W ujęciu czysto społecznym, temat ten jest zazwyczaj podnoszony wtedy, kiedy może być to kwestia decydująca o wyniku wyborów politycznych. ...

Jeśli zastanawiamy się, czym jest Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), należy najpierw wyjaśnić, czym jest działalność. ...