Strona główna 2014 Październik

Miesięczne Archiwum: Październik 2014

Ubezpieczenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze niesie ze sobą jakieś ryzyko. Aby je zmniejszyć każdy kto chce taką działalność rozpocząć powinien pomyśleć o jej ubezpieczeniu, które...

Biznes plan: Siłownia

Przykładowy biznes plan dla siłowni, przydatny podczas ubiegania się o dofinansowanie z Urzędu Pracy. SPIS TREŚCI: 1) Określenie planowanej działalności 2) Lokalizacja i jej atuty 3) Kosztorys niezbędnych...

Pozarolnicza działalność gospodarcza

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej przewija się w wielu aktach prawnych. Tę najbardziej pełną definicję znajdziemy jednak w ustawie o podatku dochodowym. Ujęta w niej...

Utrata wartości aktywów

Ustawa o rachunkowości nie wyjaśnia szczegółowo, jak dokonać oceny z utraty wartości aktywów. Znajduje się w niej jedynie definicja "trwałej utraty wartości", która jest...

Działalność gospodarcza a zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński to szczególne uprawnienie, które przysługuje kobietom, które w czasie zatrudnienia urodziły potomka. Polski ustawodawca w znowelizowanym Kodeksie Pracy z 28 maja 2013...

Biznes plan: Cukiernia

Dla osób, które chcą otworzyć własną cukiernię i tych, którzy ubiegają się o dotację na to przedsięwzięcie, publikujemy szkic biznes planu dla cukierni. SPIS TREŚCI: 1)...

Działalność gospodarcza jako stowarzyszenie

By mówić o stowarzyszeniach, warto zacząć jest o przytoczeniu krótkiej definicji tego pojęcia. Stowarzyszenie – to samodzielne, samorządne i dobrowolne zrzeszenie ludzi w celach...

Korekta deklaracji VAT

Podatnik musi zadbać o prawidłowe rozliczenie podatku VAT, dlatego powinien dopilnować tego, aby w deklaracjach nie było żadnych błędów. Jeśli jednak okaże się, że...

Biznes plan: Firma budowlana

Jeśli starasz się o dotację z Urzędu Pracy na dofinansowanie swojej nowej firmy budowlano-remontowej, ten biznesplan niewątpliwie będzie Ci pomocny. SPIS TREŚCI: 1) Opis planowanej...