Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze niesie ze sobą jakieś ryzyko. Aby je zmniejszyć każdy kto chce taką działalność rozpocząć powinien pomyśleć o jej ubezpieczeniu, które pozwoli zabezpieczyć się przed różnymi zdarzeniami losowymi np. kradzieżą, awarią. ...

Przykładowy biznes plan dla siłowni, przydatny podczas ubiegania się o dofinansowanie z Urzędu Pracy. ...

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej przewija się w wielu aktach prawnych. Tę najbardziej pełną definicję znajdziemy jednak w ustawie o podatku dochodowym. ...

Ustawa o rachunkowości nie wyjaśnia szczegółowo, jak dokonać oceny z utraty wartości aktywów. Znajduje się w niej jedynie definicja „trwałej utraty wartości”, która jest i zachodzi wtedy, kiedy to istnieje duże prawdopodobieństwo, że składnik tych aktywów nie przyniesie w przyszłości korzyści ekonomicznych (w części lub w całości). ...

Zasiłek macierzyński to szczególne uprawnienie, które przysługuje kobietom, które w czasie zatrudnienia urodziły potomka. ...

Dla osób, które chcą otworzyć własną cukiernię i tych, którzy ubiegają się o dotację na to przedsięwzięcie, publikujemy szkic biznes planu dla cukierni. ...

By mówić o stowarzyszeniach, warto zacząć jest o przytoczeniu krótkiej definicji tego pojęcia. Stowarzyszenie – to samodzielne, samorządne i dobrowolne zrzeszenie ludzi w celach niezarobkowych. Ma prawo samodzielnie ustalać swoje cele, decydować o strukturze organizacyjnej, a także wydawać akty wewnętrzne, dotyczące jego działalności. ...

Podatnik musi zadbać o prawidłowe rozliczenie podatku VAT, dlatego powinien dopilnować tego, aby w deklaracjach nie było żadnych błędów. Jeśli jednak okaże się, że w deklaracji podatkowej jest jakiś błąd to podatnik ma prawo do jej skorygowania. ...

Jeśli starasz się o dotację z Urzędu Pracy na dofinansowanie swojej nowej firmy budowlano-remontowej, ten biznesplan niewątpliwie będzie Ci pomocny. ...