Faktury VAT są jednymi z najczęściej używanych dokumentów. Można wypisywać je ręcznie (na formularzach zakupionych w sklepach akcydensowych) lub...

Każda duża firma posiada zakładowy system kont. Czym jest i do czego służy? Zakładowy system kont to system, za pomocą którego firma rejestruje aktywa, pasywa oraz zdarzenia gospodarcze. ...

Pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy posiada wiele uprawnień takich jak prawo do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy też do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. ...

Jedną z form prowadzących do zawarcia umowy i popartych najpierw złożeniem, a następnie rozpatrzeniem i wybraniem najkorzystniejszej oferty, są przetargi....

Obecnie wszystkich obowiązują dwa progi podatkowe. Pierwszy próg wynosi osiemnaście procent, natomiast drugi próg jest na poziomie trzydziestu dwóch procent. Obejmuje on osoby, które mają roczny dochód przekraczający kwotę 81528 złotych. ...

ZUS DRA to druk deklaracji rozliczeniowej, która powinna być składana co miesiąc przez wszystkich płatników składek. Można powiedzieć, że jest...

Ulga odsetkowa dotyczy rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Jest to jedna z ulg budowlanych, jednakże nie każdy może z niej skorzystać. Prawo do skorzystania z tej ulgi mają wyłącznie ci którzy spłacają kredyt zaciągnięty na budowę lub zakup domu i mieszkania, jednak warunkiem jest to, iż musiał on być przyznany przed 2007 rokiem. Nawet jeżeli ktoś...

Faktura VAT marża to specjalny typ faktury. Wystawia ją podatnik, którego postawą do opodatkowania jest właśnie marża a nie całość netto transakcji. ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych są podatkami bezpośrednimi, co oznacza, że obciążają bezpośrednio podatnika. ...

W polskim systemie prawnym odpowiedzialność solidarna występuje w wielu dziedzinach, w tym m. in. w prawie podatkowym, karnym czy cywilnym. Ogólnie rzecz ujmując, polega ona na tym, że po stronie zobowiązanej jest więcej niż jedna osoba (podmiot). ...