Miesięczne Archiwum: Listopad 2014

Jak odpowiednio opisać fakturę

Faktury VAT są jednymi z najczęściej używanych dokumentów. Można wypisywać je ręcznie (na formularzach zakupionych w sklepach akcydensowych) lub uzupełniać na komputerze (w edytorze...

Zakładowy plan kont

Każda duża firma posiada zakładowy system kont. Czym jest i do czego służy? Zakładowy system kont to system, za pomocą którego firma rejestruje aktywa,...

Wynagrodzenie chorobowe

Pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy posiada wiele uprawnień takich jak prawo do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy też do wynagrodzenia za czas niezdolności do...

Przetargi i ich rodzaje

Jedną z form prowadzących do zawarcia umowy i popartych najpierw złożeniem, a następnie rozpatrzeniem i wybraniem najkorzystniejszej oferty, są przetargi. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do przetargu...

Drugi próg podatkowy

Obecnie wszystkich obowiązują dwa progi podatkowe. Pierwszy próg wynosi osiemnaście procent, natomiast drugi próg jest na poziomie trzydziestu dwóch procent. Obejmuje on osoby, które...

ZUS DRA

ZUS DRA to druk deklaracji rozliczeniowej, która powinna być składana co miesiąc przez wszystkich płatników składek. Można powiedzieć, że jest niejako podsumowaniem łącznej ilości...

Ulga odsetkowa

Ulga odsetkowa dotyczy rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Jest to jedna z ulg budowlanych, jednakże nie każdy może z niej skorzystać. Prawo do skorzystania...

Faktura VAT marża

Faktura VAT marża to specjalny typ faktury. Wystawia ją podatnik, którego postawą do opodatkowania jest właśnie marża a nie całość netto transakcji. Marżą nazywamy...

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych są podatkami bezpośrednimi, co oznacza, że obciążają bezpośrednio podatnika. Osoby prawne i osoby...

Odpowiedzialność subsydiarna

W polskim systemie prawnym odpowiedzialność solidarna występuje w wielu dziedzinach, w tym m. in. w prawie podatkowym, karnym czy cywilnym. Ogólnie rzecz ujmując, polega...