W procesie budowania zdrowej organizacji bardzo ważnym narzędziem jest psychologia pozytywna. Postaramy się przybliżyć problematykę dobrostanu pracowników i odpowiedzieć na pytania: Co sprawa, że pracownik czuje się usatysfakcjonowany? Dzięki czemu jest zadowolony z pracy w danej organizacji? Co wspomaga jego zaangażowanie w wykonywanie zadań? Co wpływa na...

Umowa zlecenie rozliczana jest na podstawie przedstawionego przez zleceniobiorcę rachunku, który powinien być wystawiony według zawartej wcześniej umowy, a także powinien obejmować wszelkie czynności wykonane przez zleceniobiorcę podczas realizacji zlecenia. ...

Dla osób które rozważają otworzenie własnego gabinetu fizjoterapii, publikujemy przykładowy biznes plan. ...

Podatnicy, którzy rozliczają się na ogólnodostępnych przepisach zgodnie ze skalą podatkową, mają prawo do skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek, która im przysługuje, i która dla każdego jest niezmienna. ...

Remanent likwidacyjny jest jednym z obowiązków, który muszą wykonać przedsiębiorcy, chcący zakończyć działalność gospodarczą. ...

Jest to spółka kapitałowa, której działalność reguluje kodeks spółek handlowych. Spółka akcyjna powstaje poprzez zawiązanie spółki czyli podpisanie statutu przez założycieli. W przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, założycielem spółki akcyjnej może być jedna osoba. ...

Przykładowy biznes plan przedszkola. ...

Czym jest zysk operacyjny inaczej zwany wynikiem operacyjnym? Najprościej rzecz ujmując odzwierciedla on seryjny rezultat z działalności zasadniczej przedsiębiorstwa. ...

Outsourcing to słowo pochodzące z języka angielskiego. Powstało z połączenia słów – outside, czyli zewnętrzny, resource, czyli zasób oraz using, czyli używanie. Outsourcing polega więc na tym, by wydzielić ze struktury organizacyjnej firmy niektóre funkcje, które są przez nią realizowane bezpośrednio i przekazać je do wykonywania innym podmiotom. ...

Środki trwałe są zaliczane do rzeczowych aktywów trwałych. Ich czas użytkowania wynosi więcej niż 1 rok, mają postać rzeczową, są zdatne do użytku i używa się ich na potrzeby przedsiębiorstwa. Są one używane w praktycznie każdym przedsiębiorstwie bez względu na profil jego działalności. ...