Śląsk to region, w którym powstaje coraz więcej ciekawych inwestycji od budynków mieszkalnych, po przedsięwzięcia komercyjne. Jedną z bardziej...

Biznesplan zakładu krawieckiego. I. Opis działalności 1. Lokalizacja 2. Dopasowanie do potrzeb klientów II. Niezbędne prace do wykonania III. Koszty przedsięwzięcia 1. Koszty związane z lokalem 2. Pozostałe koszty IV. Analiza rynku V. Szanse powodzenia przedsięwzięcia I. Opis działalności. Planowana działalność to zakład krawiecki, który będzie oferował...

Biznes plan dla osób planujących otworzenie pizzerii. Dowiesz się z niego co należy brać pod uwagę planując wejść w ten biznes. ...

Szkic biznes planu dla hotelu. Dzięki niemu dowiesz się co brać pod uwagę planując otworzyć hotel. ...

Gotowy biznesplan salonu masażu. I. Opis działalności 1. Lokalizacja 2. Dopasowanie do potrzeb klientów II. Niezbędne prace do wykonania III. Koszty przedsięwzięcia 1. Koszty związane z lokalem 2. Pozostałe koszty IV. Analiza rynku V. Szanse powodzenia przedsięwzięcia ...

Osoby, które posiadają kilka zobowiązań finansowych, szczególnie kilka kredytów powinni przeanalizować możliwość konsolidacji swoich zobowiązań....

Wypis z KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego wymagany jest przy procedurach sądowych. KRS stanowi ogólnokrajową bazę danych, zawiera rejestr na temat przedsiębiorców, fundacji czy organizacji społecznych. Rejestr ten jest jawny, w związku z tym każdy zainteresowany może mieć w niego wgląd. ...

Gotowy biznesplan firmy oferującej usługi transportowe. Szkic który pomoże w opracowaniu własnego planu, dostosowanego do indywidualnych potrzeb. ...