Dla osób planujących otworzyć bar, publikujemy przykładowy biznes plan tego przedsięwzięcia. ...

O wywiadach gospodarczych słyszy się już niezwykle często. Najczęściej chodzi w nim o pozyskiwanie informacji na temat gospodarki przedsiębiorstw i państw. Na rynku pojawiło się mnóstwo firm, agencji detektywistycznych i osób prywatnych, zajmujących się dokonywaniem wywiadu gospodarczego. Ma to na celu uzyskiwanie, przetwarzanie oraz udostępnianie wszelkich...

Kodeks spółek handlowych reguluje funkcjonowanie, podział i przekształcanie spółek handlowych. Wspólnicy bądź akcjonariusze, podczas podpisywania umowy spółki handlowej, obligują do osiągnięcia wspólnego celu poprzez dostarczenie wkładów finansowych. ...

Spółka cywilna to zawarta umowa przez dwie lub więcej osób, zarówno fizyczne, jak i osoby prawne, które wyrażają chęć współpracy w celu uzyskania wspólnego celu gospodarczego. Chodzi o dążenie do otrzymania materialnych profitów w postaci zysku lub do osiągnięcia najwyższego stopnia realizacji wyznaczonego zadania, mający charakter majątkowy. ...

Biznesplan gospodarstwa agroturystycznego – wzór. I. Opis działalności 1. Lokalizacja 2. Dopasowanie do potrzeb klientów II. Niezbędne prace do wykonania III. Koszty przedsięwzięcia 1. Koszty związane z przygotowaniem budynków pod świadczenie usług agroturystycznych. 2. Pozostałe koszty IV. Analiza rynku V. Szanse powodzenia przedsięwzięcia ...

Biznes plan firmy sprzątającej. Dzięki niemu opracujesz własny plan, dopasowany do swoich potrzeb. ...