Roczne Archiwum: 2016

Jak firmy oceniają ostatnie półrocze? Wyniki badań Bibby Financial Services.

Wyniki cyklicznie prowadzonego przez Bibby Financial Services badania na temat aktualnej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, ich otoczenia zewnętrznego i klimatu ekonomicznego do prowadzenia biznesu...

Teoria zachowania konsumenta

Według większości współczesnych hipotez, zachowanie się konsumenta w przeważającej ilości wypadków ma charakter racjonalny, ergo przebiega według określonych schematów, które dają się prześledzić i...

Cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny to nic innego jak zjawisko występowania w gospodarce wahań koniunktury w okresach trwających po kilka lat przy utrzymującym się jednocześnie długookresowym trendzie...

Biznes plan: biuro nieruchomości

Przykładowy biznes plan biura nieruchomości zajmującego się wynajmem mieszkań, sprzedażą działek i doradztwem z zakresu nieruchomości. Spis treści. 1) Szkic planowanego przedsięwzięcia. 2) Miejsce położenia biura. 3) Zasoby...

Kilometrówka – ewidencja przebiegu pojazdu

Jeśli w firmie użytkowane są pojazdy niefigurujące w ewidencji środków trwałych i obwarowane jest to umową najmu lub użyczenia, przedsiębiorca ma prawo zaksięgować faktycznie...

Czynniki sukcesu firm pożyczkowych

Jak w ciągu kilku lat firmy pożyczkowe zmieniły podejście do zaciągania zobowiązań finansowych i co przekonało klientów do przejścia od tradycyjnych kredytów konsumenckich w...

Firmy coraz częściej wynajmują auta, rezygnując z zakupu floty

Wynajem samochodów to jedna z coraz bardziej popularnych usług. Firmy wolą wynajmować auta w średnim lub długim okresie, niż kupować je na własność, wydając...

Merchandising i zasady merchandisingu

Pojęcie merchandising wywodzi się od angielskiego słowa merchandise, które oznacza dobra przeznaczone do sprzedaży, czyli towar. W języku polskim nie ma ono swojego odpowiednika....

Opcje binarne – inwestowanie czy hazard?

Niektóre działania inwestycyjne nie cieszą się najlepszą sławą. Uważane są bądź za mało opłacalne, bądź – jak w przypadku, któremu poświęcimy niniejszy artykuł –...

Kodeks Pracy art. 167 – urlop wypoczynkowy

Artykuł 167 Kodeksu Pracy porusza tematykę urlopów wypoczynkowych. Na jego mocy pracownik, który przebywa na urlopie może zostać z niego odwołany. Taka sytuacja najczęściej...