Każdy właściciel sklepu czy innej placówki handlowej wie, że odpowiednie jej zaopatrzenie jest kluczem do sukcesu. Dzięki dostępności w danym miejscu...

Choć pojawił się w ponad 10 lat temu, to ostatnie lata zadecydowały o jego największym rozkwicie. Mimo 2015 roku i innych pomysłów na zarabianie,...

Corocznie kilkaset tysięcy firm w Polsce wnioskuje o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Bez aktualnego zaświadczenia przedsiębiorcy...

Refakturowanie polega na odsprzedaży osobie trzeciej usług, które wcześniej przedsiębiorca nabył. Możemy się z nim spotkać wówczas, gdy podatnik działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, reguluje to art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. W takim wypadku kosztami wykonania usługi zostaje obciążony podmiot, który ostatecznie korzysta z usługi –...

Chociaż współczesne firmy korzystają z coraz bardziej zaawansowanych systemów komunikacyjnych, nie będą nigdy w stanie wyeliminować konieczności podróży służbowych. Wyjazdy na konferencje, delegacje czy wizyty u partnerów biznesowych wymagają osobistego zaangażowania, często związanego z bliższą lub dalszą podróżą. Dlatego menadżerowie stają przed...