Strona główna 2016 Grudzień

Miesięczne Archiwum: Grudzień 2016

Jak firmy oceniają ostatnie półrocze? Wyniki badań Bibby Financial Services.

Wyniki cyklicznie prowadzonego przez Bibby Financial Services badania na temat aktualnej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, ich otoczenia zewnętrznego i klimatu ekonomicznego do prowadzenia biznesu...

Teoria zachowania konsumenta

Według większości współczesnych hipotez, zachowanie się konsumenta w przeważającej ilości wypadków ma charakter racjonalny, ergo przebiega według określonych schematów, które dają się prześledzić i...

Cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny to nic innego jak zjawisko występowania w gospodarce wahań koniunktury w okresach trwających po kilka lat przy utrzymującym się jednocześnie długookresowym trendzie...