Przeglądasz kategorię ‘Biznes, Ebiznes’


W kategorii tej znajdują się informacje dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców.
Jest tu zawarta cała wiedza, którą posiadać powinien każdy obecny i przyszły przedsiębiorca.

Decydując się na formę opodatkowania własnej działalności gospodarczej warto jest dowiedzieć się wcześniej, z których ulg będzie możliwe skorzystanie. Każda forma opodatkowania to inne zasady dotyczące ulg podatkowych. ...

Karta podatkowa to sposób opodatkowania, który mogą wybrać osoby prowadzącą działalność gospodarczą szczegółowo określoną w ustawie. Wybór takiego rozwiązania wiąże się z koniecznością uiszczenia co miesiąc takiej samej kwoty na rzecz fiskusa. ...

Jednym z najważniejszych dokumentów, które powinien posiadać każdy przedsiębiorca, jest książka kontroli przedsiębiorcy. Organy administracji publicznej są zobowiązane do dokonywania w niej wpisów, które powinny dotyczyć ustaleń kontroli oraz jej wyników i czasu kontroli. ...

Umowa zlecenie rozliczana jest na podstawie przedstawionego przez zleceniobiorcę rachunku, który powinien być wystawiony według zawartej wcześniej umowy, a także powinien obejmować wszelkie czynności wykonane przez zleceniobiorcę podczas realizacji zlecenia. ...

Podatnicy, którzy rozliczają się na ogólnodostępnych przepisach zgodnie ze skalą podatkową, mają prawo do skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek, która im przysługuje, i która dla każdego jest niezmienna. ...

Remanent likwidacyjny jest jednym z obowiązków, który muszą wykonać przedsiębiorcy, chcący zakończyć działalność gospodarczą. ...

Jest to spółka kapitałowa, której działalność reguluje kodeks spółek handlowych. Spółka akcyjna powstaje poprzez zawiązanie spółki czyli podpisanie statutu przez założycieli. W przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, założycielem spółki akcyjnej może być jedna osoba. ...

Czym jest zysk operacyjny inaczej zwany wynikiem operacyjnym? Najprościej rzecz ujmując odzwierciedla on seryjny rezultat z działalności zasadniczej przedsiębiorstwa. ...

Outsourcing to słowo pochodzące z języka angielskiego. Powstało z połączenia słów – outside, czyli zewnętrzny, resource, czyli zasób oraz using, czyli używanie. Outsourcing polega więc na tym, by wydzielić ze struktury organizacyjnej firmy niektóre funkcje, które są przez nią realizowane bezpośrednio i przekazać je do wykonywania innym podmiotom. ...

Środki trwałe są zaliczane do rzeczowych aktywów trwałych. Ich czas użytkowania wynosi więcej niż 1 rok, mają postać rzeczową, są zdatne do użytku i używa się ich na potrzeby przedsiębiorstwa. Są one używane w praktycznie każdym przedsiębiorstwie bez względu na profil jego działalności. ...