Przeglądasz kategorię ‘Biznes, Ebiznes’


W kategorii tej znajdują się informacje dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców.
Jest tu zawarta cała wiedza, którą posiadać powinien każdy obecny i przyszły przedsiębiorca.

Faktury VAT są jednymi z najczęściej używanych dokumentów. Można wypisywać je ręcznie (na formularzach zakupionych w sklepach akcydensowych) lub uzupełniać na komputerze (w edytorze tekstów lub specjalnym programie do faktur) a następnie drukować. ...

Każda duża firma posiada zakładowy system kont. Czym jest i do czego służy? Zakładowy system kont to system, za pomocą którego firma rejestruje aktywa, pasywa oraz zdarzenia gospodarcze. ...

Faktura VAT marża to specjalny typ faktury. Wystawia ją podatnik, którego postawą do opodatkowania jest właśnie marża a nie całość netto transakcji. ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych są podatkami bezpośrednimi, co oznacza, że obciążają bezpośrednio podatnika. ...

Zwolnienie podmiotowe jest jednym z dwóch rodzajów zwolnień w podatku VAT. ...

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wprowadziło nowe zasady wymiany handlowej między krajami członkowskimi. Tzw. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów została uregulowana w polskich przepisach w ustawie o podatku od towarów i usług w 2004r. ...

KRD to skrót od nazwy Krajowy Rejestr Dłużników. Z pewnością śmiało można powiedzieć, że jest to największa tego typu baza w Polsce. Jest ona coraz powszechniej wykorzystywana przez banki i inne podmioty do weryfikacji klientów czy potencjalnych kontrahentów. ...

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze niesie ze sobą jakieś ryzyko. Aby je zmniejszyć każdy kto chce taką działalność rozpocząć powinien pomyśleć o jej ubezpieczeniu, które pozwoli zabezpieczyć się przed różnymi zdarzeniami losowymi np. kradzieżą, awarią. ...

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej przewija się w wielu aktach prawnych. Tę najbardziej pełną definicję znajdziemy jednak w ustawie o podatku dochodowym. ...

Ustawa o rachunkowości nie wyjaśnia szczegółowo, jak dokonać oceny z utraty wartości aktywów. Znajduje się w niej jedynie definicja „trwałej utraty wartości”, która jest i zachodzi wtedy, kiedy to istnieje duże prawdopodobieństwo, że składnik tych aktywów nie przyniesie w przyszłości korzyści ekonomicznych (w części lub w całości). ...