Biznes, Ebiznes

W kategorii tej znajdują się informacje dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, jak i osób które interesują się biznesem, przemysłem i gospodarką.

Jak odpowiednio opisać fakturę

Faktury VAT są jednymi z najczęściej używanych dokumentów. Można wypisywać je ręcznie (na formularzach zakupionych w sklepach akcydensowych) lub uzupełniać na komputerze (w edytorze tekstów lub specjalnym programie do faktur) a następnie drukować. Każda...

Zakładowy plan kont

Każda duża firma posiada zakładowy system kont. Czym jest i do czego służy? Zakładowy system kont to system, za pomocą którego firma rejestruje aktywa, pasywa oraz zdarzenia gospodarcze. Tworzy się go najczęściej w momencie...

Faktura VAT marża

Faktura VAT marża to specjalny typ faktury. Wystawia ją podatnik, którego postawą do opodatkowania jest właśnie marża a nie całość netto transakcji. Marżą nazywamy różnicę między całą kwotą, jaką jest zobowiązany zapłacić nabywca a...

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych są podatkami bezpośrednimi, co oznacza, że obciążają bezpośrednio podatnika. Osoby prawne i osoby fizyczne będące podatnikami podatku dochodowego PIT i CIT są zobowiązane...

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Zwolnienie podmiotowe jest jednym z dwóch rodzajów zwolnień w podatku VAT. Jest ono związane z wysokością osiąganego przychodu. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, jednak są usługi które to uniemożliwiają np. prawnicze...

Gdzie sprawdzić numer identyfikacji VAT zagranicznego kontrahenta?

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wprowadziło nowe zasady wymiany handlowej między krajami członkowskimi. Tzw. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów została uregulowana w polskich przepisach w ustawie o podatku od towarów i usług w 2004r. Artykuł 42...

Kiedy i jak można wpisać dłużnika do KRD

KRD to skrót od nazwy Krajowy Rejestr Dłużników. Z pewnością śmiało można powiedzieć, że jest to największa tego typu baza w Polsce. Jest ona coraz powszechniej wykorzystywana przez banki i inne podmioty do weryfikacji...

Ubezpieczenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze niesie ze sobą jakieś ryzyko. Aby je zmniejszyć każdy kto chce taką działalność rozpocząć powinien pomyśleć o jej ubezpieczeniu, które pozwoli zabezpieczyć się przed różnymi zdarzeniami losowymi np. kradzieżą, awarią. Obecnie...

Pozarolnicza działalność gospodarcza

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej przewija się w wielu aktach prawnych. Tę najbardziej pełną definicję znajdziemy jednak w ustawie o podatku dochodowym. Ujęta w niej pozarolnicza działalność gospodarcza to zarobkowa działalność, która jest wykonywana w...

Utrata wartości aktywów

Ustawa o rachunkowości nie wyjaśnia szczegółowo, jak dokonać oceny z utraty wartości aktywów. Znajduje się w niej jedynie definicja "trwałej utraty wartości", która jest i zachodzi wtedy, kiedy to istnieje duże prawdopodobieństwo, że składnik...