Przeglądasz kategorię ‘Biznes, Ebiznes’


W kategorii tej znajdują się informacje dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców.
Jest tu zawarta cała wiedza, którą posiadać powinien każdy obecny i przyszły przedsiębiorca.

Barter posiada jedną podstawową zasadę – transakcja polega na wymianie towaru (usługi) na towar (usługę). Dozwolona jest wymiana mieszana czyli towar za usługę albo usługa za towar. Ważne jest, aby podczas tej wymiany wyszedł bilans zerowy, co oznacza, że towary czy usługi, które się wymienia...

Faktury VAT są jednymi z najczęściej używanych dokumentów. Można wypisywać je ręcznie (na formularzach zakupionych w sklepach akcydensowych) lub...

Każda duża firma posiada zakładowy system kont. Czym jest i do czego służy? Zakładowy system kont to system, za pomocą którego firma rejestruje aktywa, pasywa oraz zdarzenia gospodarcze. ...

Faktura VAT marża to specjalny typ faktury. Wystawia ją podatnik, którego postawą do opodatkowania jest właśnie marża a nie całość netto transakcji. ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych są podatkami bezpośrednimi, co oznacza, że obciążają bezpośrednio podatnika. ...

Zwolnienie podmiotowe jest jednym z dwóch rodzajów zwolnień w podatku VAT. ...

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wprowadziło nowe zasady wymiany handlowej między krajami członkowskimi. Tzw. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów została uregulowana w polskich przepisach w ustawie o podatku od towarów i usług w 2004r. ...

KRD to skrót od nazwy Krajowy Rejestr Dłużników. Z pewnością śmiało można powiedzieć, że jest to największa tego typu baza w Polsce. Jest ona coraz powszechniej wykorzystywana przez banki i inne podmioty do weryfikacji klientów czy potencjalnych kontrahentów. ...

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze niesie ze sobą jakieś ryzyko. Aby je zmniejszyć każdy kto chce taką działalność rozpocząć powinien pomyśleć o jej ubezpieczeniu, które pozwoli zabezpieczyć się przed różnymi zdarzeniami losowymi np. kradzieżą, awarią. ...

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej przewija się w wielu aktach prawnych. Tę najbardziej pełną definicję znajdziemy jednak w ustawie o podatku dochodowym. ...