Biznes, Ebiznes

W kategorii tej znajdują się informacje dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, jak i osób które interesują się biznesem, przemysłem i gospodarką.

Działalność gospodarcza a zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński to szczególne uprawnienie, które przysługuje kobietom, które w czasie zatrudnienia urodziły potomka. Polski ustawodawca w znowelizowanym Kodeksie Pracy z 28 maja 2013 roku zadbał o rozszerzenie sytuacji, w których matka może się...

Działalność gospodarcza jako stowarzyszenie

By mówić o stowarzyszeniach, warto zacząć jest o przytoczeniu krótkiej definicji tego pojęcia. Stowarzyszenie – to samodzielne, samorządne i dobrowolne zrzeszenie ludzi w celach niezarobkowych. Ma prawo samodzielnie ustalać swoje cele, decydować o strukturze...

Korekta deklaracji VAT

Podatnik musi zadbać o prawidłowe rozliczenie podatku VAT, dlatego powinien dopilnować tego, aby w deklaracjach nie było żadnych błędów. Jeśli jednak okaże się, że w deklaracji podatkowej jest jakiś błąd to podatnik ma prawo...

Korekty: kiedy fakturą, a kiedy notą

Nawet jeśli sprzedaż towarów lub usług odbywa się w dobrej wierze, błędy dotyczące stawek VAT, mogą wiązać się z konsekwencjami w razie ewentualnej kontroli. Wielu z nas w takiej sytuacji zastanawia się, w jaki...

Reglamentacja działalności gospodarczej

Reglamentacja działalności gospodarczej to problematyka, która znajduje szerokie zainteresowanie zarówno w doktrynie, tak nauk ekonomicznych, jak i czysto prawnych oraz w szeroko rozumianej debacie publicznej. W ujęciu czysto społecznym, temat ten jest zazwyczaj podnoszony...

Polska Klasyfikacja Działalności ( PKD)

Jeśli zastanawiamy się, czym jest Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), należy najpierw wyjaśnić, czym jest działalność. Istnieje ona wówczas, kiedy ludzie wykorzystują różnego rodzaju produkty i technologie do wykonania, czy świadczenia konkretnej usługi względem osoby zamawiającej....

Zarządzanie fakturami elektronicznymi

E-faktura jest ekologiczna i ekonomiczna Firmy, które przeprowadzają dużo transakcji sprzedażowych, mogą generować ogromne ilości dokumentów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że należy każdy z nich wydrukować w co najmniej 2-3 egzemplarzach, okazuje się, że nie...

Stawki podatku dochodowego

Choć od lat politycy obiecują uproszczenie skali podatkowej, to jednak jest ona wciąż złożona i zależna od wielu czynników. Jeśli chodzi o podatnika (uzyskującego m. in. przychody z tytułu wynagrodzeń ze stosunków pracy, emerytur, rent,...

Umowa o dzieło a podatek

Umowa o dzieło to jedna z umów cywilno prawnych określona art. 627-646 Kodeksu cywilnego. Cytując pierwszy z tych art. „Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do...

Odsetki od zaległości w ZUS

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania składek ZUS za siebie oraz za zatrudnionych pracowników. W ich skład wchodzą składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy. Według art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń...