Przeglądasz kategorię ‘Biznes, Ebiznes’


W kategorii tej znajdują się informacje dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców.
Jest tu zawarta cała wiedza, którą posiadać powinien każdy obecny i przyszły przedsiębiorca.

Ustawa o rachunkowości nie wyjaśnia szczegółowo, jak dokonać oceny z utraty wartości aktywów. Znajduje się w niej jedynie definicja „trwałej utraty wartości”, która jest i zachodzi wtedy, kiedy to istnieje duże prawdopodobieństwo, że składnik tych aktywów nie przyniesie w przyszłości...

Zasiłek macierzyński to szczególne uprawnienie, które przysługuje kobietom, które w czasie zatrudnienia urodziły potomka. ...

By mówić o stowarzyszeniach, warto zacząć jest o przytoczeniu krótkiej definicji tego pojęcia. Stowarzyszenie – to samodzielne, samorządne i dobrowolne zrzeszenie ludzi w celach niezarobkowych. Ma prawo samodzielnie ustalać swoje cele, decydować o strukturze organizacyjnej, a także wydawać akty wewnętrzne, dotyczące jego działalności. ...

Podatnik musi zadbać o prawidłowe rozliczenie podatku VAT, dlatego powinien dopilnować tego, aby w deklaracjach nie było żadnych błędów. Jeśli jednak okaże się, że w deklaracji podatkowej jest jakiś błąd to podatnik ma prawo do jej skorygowania. ...

Nawet jeśli sprzedaż towarów lub usług odbywa się w dobrej wierze, błędy dotyczące stawek VAT, mogą wiązać się z konsekwencjami w razie ewentualnej kontroli. Wielu z nas w takiej sytuacji zastanawia się, w jaki sposób można skorygować błędy. ...

Reglamentacja działalności gospodarczej to problematyka, która znajduje szerokie zainteresowanie zarówno w doktrynie, tak nauk ekonomicznych, jak i czysto prawnych oraz w szeroko rozumianej debacie publicznej. W ujęciu czysto społecznym, temat ten jest zazwyczaj podnoszony wtedy, kiedy może być to kwestia decydująca o wyniku wyborów politycznych. ...

Jeśli zastanawiamy się, czym jest Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), należy najpierw wyjaśnić, czym jest działalność. ...

E-faktura jest ekologiczna i ekonomiczna ...

Choć od lat politycy obiecują uproszczenie skali podatkowej, to jednak jest ona wciąż złożona i zależna od wielu czynników. ...

Umowa o dzieło to jedna z umów cywilno prawnych określona art. 627-646 Kodeksu cywilnego. Cytując pierwszy z tych art. „Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”, zaś strony tej umowy potocznie nazywamy dziełodawcą i dziełobiorcą. Sposób opodatkowania tej...