Biznes plany

Opracowanie biznes planu jest niezbędne przy planowaniu własnej działalności gospodarczej.

Prezentujemy gotowe biznes plany dla wielu branż, które mogą służyć za wzór, dzięki którym opracujesz własny, dopasowany do swoich potrzeb.

Biznes plan: Szkoła językowa

Przykładowy biznes plan dla szkoły językowej. SPIS TREŚCI: 1) Opis planowanego przedsięwzięcia 2) Lokalizacja, jej atuty i warunki 3) Kosztorys niezbędnych wydatków 4) Wkład własny 5) Doświadczenie 6) Szanse powodzenia działalności Opis planowanego przedsięwzięcia Moim planem jest otworzenie szkoły językowej, kształcącej wszystkich...

Biznes plan: Siłownia

Przykładowy biznes plan dla siłowni, przydatny podczas ubiegania się o dofinansowanie z Urzędu Pracy. SPIS TREŚCI: 1) Określenie planowanej działalności 2) Lokalizacja i jej atuty 3) Kosztorys niezbędnych wydatków oraz prac 4) Wkład własny i posiadane doświadczenie 5) Szanse powodzenie...

Biznes plan: Cukiernia

Dla osób, które chcą otworzyć własną cukiernię i tych, którzy ubiegają się o dotację na to przedsięwzięcie, publikujemy szkic biznes planu dla cukierni. SPIS TREŚCI: 1) Opis planowanego przedsięwzięcia 2) Lokalizacja i jej atuty 3) Niezbędne prace remontowe 4)...

Biznes plan: Firma budowlana

Jeśli starasz się o dotację z Urzędu Pracy na dofinansowanie swojej nowej firmy budowlano-remontowej, ten biznesplan niewątpliwie będzie Ci pomocny. SPIS TREŚCI: 1) Opis planowanej inwestycji oraz zakres działalności 2) Miejsce prowadzenia działalności 3) Określenie niezbędnych wydatków 4)...

Biznes plan: Warsztat mechaniczny

SPIS TREŚCI: 1) Określenie planowanej inwestycji 2) Lokalizacja i jej zalety 3) Wydatki na przystosowanie lokalu 4) Wydatki na zakup wyposażenia 5) Wkład własny i doświadczenie do prowadzenia takiej działalności 6) Korzyści z działalności dla rynku lokalnego 1) Określenie...

Biznesplan: Sklep zoologiczny

SPIS TREŚCI: 1) Określenie inwestycji 2) Lokalizacja i jej atuty 3) Konieczne prace do przeprowadzenia 4) Wkład własny 5) Korzyści z inwestycji dla rynku lokalnego 1) Określenie inwestycji Planowaną inwestycją jest sklep zoologiczny, oferujący produkty dla bardzo szerokiej gamy...

Biznesplan: Gabinet stomatologiczny

Przykładowy biznesplan dla osób planujących otworzyć własny gabinet stomatologiczny. Spis treści I. Opis planowanej działalności II. Lokalizacja i stan lokalu III. Niezbędne wyposażenie IV. Niezbędne prace do wykonania oraz ich koszty V. Poczynione kroki oraz wkład własny VI. Korzyści płynące z...

Biznesplan: Kwiaciarnia

Prezentowany biznes plan kwiaciarni, może posłużyć jako pomoc w opracowaniu własnego planu, w celu przedstawienia go w Urzędzie Pracy. SPIS TREŚCI I. Opis planowanego przedsięwzięcia II. Lokalizacja działalności III. Prace niezbędne do przeprowadzenia oraz ich koszty IV. Udział własny...

Biznesplan: Sklep Odzieżowy

Spis treści: I. Wstęp II. Opis działalności 1. Lokalizacja 2. Asortyment III. Konieczne prace do wykonania IV. Koszty otwarcia działalności V. Szanse powodzenia przedsięwzięcia I. Wstęp Przedmiotem planowanej działalności jest otworzenie sklepu odzieżowego. W dzisiejszych czasach moda i odpowiednie ubrania są bardzo ważnym...

Biznesplan: Restauracja

Biznesplan restauracji, który przedstawić można do Urzędu Pracy w celu dofinansowania działalności. I. Opis działalności 1. Lokalizacja 2. Dopasowanie do potrzeb klientów II. Niezbędne prace do wykonania III. Koszty przedsięwzięcia 1. Koszty związane z lokalem 2. Pozostałe koszty IV. Analiza rynku V. Szanse...