Biznes plany

Opracowanie biznes planu jest niezbędne przy planowaniu własnej działalności gospodarczej.

Prezentujemy gotowe biznes plany dla wielu branż, które mogą służyć za wzór, dzięki którym opracujesz własny, dopasowany do swoich potrzeb.

Biznesplan: Kawiarnia

Biznesplan kawiarni, sporządzony dla Powiatowego Urzędu Pracy. Spis treści: 1. Wstęp 2. Opis przedsięwzięcia 3. Zestawienie kosztów związanych z otwarciem 4. Charakterystyka rynku 5. Wkład własny 6. Ocena powodzenia na rynku 1. Wstęp Niniejszy biznesplan sporządzono na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy, w celu...

Biznesplan: Salon Fryzjerski

Biznesplan salonu fryzjerskiego. Sporządzony dla Powiatowego Urzędu Pracy. Spis treści: I. Wstęp II. Opis działalności III. Ocena sytuacji na rynku (przedstawienie obecnej sytuacji, analiza potrzeb klientów) IV. Szanse powodzenie przedsięwzięcia V. Analiza wydatków (niezbędne koszty, źródła ich finansowania, poczynione na...

Biznesplan Salonu Kosmetycznego

Biznesplan jest niezbędny, jeśli planujesz otworzyć własny biznes. Publikujemy szkic, na podstawie którego stworzysz samodzielnie w pełni profesjonalny biznesplan konieczny do ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy BIZNESPLAN GABINETU KOSMETYCZNEGO Stworzony dla Powiatowego Urzędu Pracy Przez........................ -...