Przeglądasz kategorię ‘Formularze’


Formularze i deklaracje urzędowe do ZUS i US

Deklaracja VAT 7 to formularz, na którym przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT okresowo obliczają kwotę VAT do zapłaty lub zwrotu. ...

ZUS DRA to druk deklaracji rozliczeniowej, która powinna być składana co miesiąc przez wszystkich płatników składek. Można powiedzieć, że jest...

CEIDG to spis przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi oraz działają na terenie Polski. Każdy przedsiębiorca figuruje w CEIDG, dlatego musi...