Przeglądasz kategorię ‘Wiadomości’


Wiadomości i informacje kierowane nie tylko do przedsiębiorców.

Konkurencja na rynku zmusza firmy do szukania oszczędności i ciągłego podnoszenia własnej efektywności i jakości pracy. Skupienie się na swoich podstawowych obowiązkach jest niezbędne by utrzymać klientów i skutecznie się rozwijać. Nic więc dziwnego, że coraz więcej przedsiębiorców korzysta...

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem nieopłacanych terminowo faktur. W dużej liczbie przypadków hamuje to możliwość prowadzenia z sukcesem...

Wyniki cyklicznie prowadzonego przez Bibby Financial Services badania na temat aktualnej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, ich otoczenia zewnętrznego...

Według większości współczesnych hipotez, zachowanie się konsumenta w przeważającej ilości wypadków ma charakter racjonalny, ergo przebiega według...

Cykl koniunkturalny to nic innego jak zjawisko występowania w gospodarce wahań koniunktury w okresach trwających po kilka lat przy utrzymującym się...

Jeśli w firmie użytkowane są pojazdy niefigurujące w ewidencji środków trwałych i obwarowane jest to umową najmu lub użyczenia, przedsiębiorca...

Wynajem samochodów to jedna z coraz bardziej popularnych usług. Firmy wolą wynajmować auta w średnim lub długim okresie, niż kupować je na własność,...

Pojęcie merchandising wywodzi się od angielskiego słowa merchandise, które oznacza dobra przeznaczone do sprzedaży, czyli towar. W języku polskim...

Panuje powszechne przekonanie, że najlepszym sposobem na zabezpieczenie swojego mienia jest łączenie ochrony fizycznej z systemem zabezpieczeń. Z tym...

Copacking jest kompleksową usługą pakowania, przepakowywania i zestawiania produktów. Z usługi copackingu korzystają najczęściej firmy, które...