Przeglądasz kategorię ‘Wiadomości’


Wiadomości i informacje kierowane nie tylko do przedsiębiorców.

Jedną z form prowadzących do zawarcia umowy i popartych najpierw złożeniem, a następnie rozpatrzeniem i wybraniem najkorzystniejszej oferty, są przetargi. ...

Obecnie wszystkich obowiązują dwa progi podatkowe. Pierwszy próg wynosi osiemnaście procent, natomiast drugi próg jest na poziomie trzydziestu dwóch procent. Obejmuje on osoby, które mają roczny dochód przekraczający kwotę 81528 złotych. ...

Ulga odsetkowa dotyczy rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Jest to jedna z ulg budowlanych, jednakże nie każdy może z niej skorzystać. Prawo do skorzystania z tej ulgi mają wyłącznie ci którzy spłacają kredyt zaciągnięty na budowę lub zakup domu i mieszkania, jednak warunkiem jest to, iż musiał on być przyznany przed 2007 rokiem. Nawet jeżeli ktoś...

W polskim systemie prawnym odpowiedzialność solidarna występuje w wielu dziedzinach, w tym m. in. w prawie podatkowym, karnym czy cywilnym. Ogólnie rzecz ujmując, polega ona na tym, że po stronie zobowiązanej jest więcej niż jedna osoba (podmiot). ...

W procesy logistyczne firmy angażują obecnie zewnętrznych operatorów. To dla nich najbardziej opłacalne rozwiązanie, które pozwala na obniżenie...

Każdy kto odprowadza składkę zdrowotną, objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym. Dotyczy to także jego członków rodziny. Jednakże aby członkowie...

Podatek od wygranych płaci się od wszystkich dochodów uzyskanych w zakładach wzajemnych, grach losowych, programach premiowych itd. Kwestie związane...

Wielu jeszcze niezorientowanych, na pewno zainteresuje przepis, który mówi, że można uzyskać zwrot podatku akcyzowego. Jeżeli spełniamy odpowiednie warunki prawne, droga do odzyskania części naszych pieniędzy stoi otworem. ...

Po zawarciu związku małżeńskiego prawo reguluje bardzo wiele kwestii, w tym także sprawy związane z majątkiem małżonków. Od chwili zawarcia związku małżeńskiego ich majątek staje się wspólny, mają prawo rozporządzać nim tak samo. ...

Osoby bezrobotne bardzo często zapożyczają się, aby móc godnie żyć. Jeśli kredyt nie jest spłacany w terminie, bank lub instytucja pozabankowa, która pożyczyła pieniądze, może zdecydować się na wszczęcie egzekucji komorniczej. Osoba bezrobotna ma większe prawa obrony przed komornikiem, niż osoba pracująca. ...