Przeglądasz kategorię ‘Wiadomości’


Wiadomości i informacje kierowane nie tylko do przedsiębiorców.

Podatki, to zmora każdego, kto jest zobligowany do ich płacenia. Każda forma odprowadzania pieniędzy do fiskusa ma bowiem swoje odzwierciedlenie w życiu codziennym, odbijając się w tafli codziennych wydatków i wpływów do budżetu firmy bądź domostwa. ...

Osoby, które nie regulują swoich zobowiązań finansowych, nie zwracają długów lub nie płacą alimentów, wcześniej czy później mogą się spodziewać, że na ich pensję wejdzie komornik. Prawo pracy dokładnie reguluje kwestie, w jaki sposób komornik może zająć pensję, jeśli pracownik ma podpisaną umowę o pracę. ...

Osoba, która nie zgadza się z orzeczeniem lekarza ZUS, ma możliwość odwołania się od jego decyzji. Należy w tym celu złożyć wniosek odwoławczy do Komisji Lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie powinno buc ujęte w formie sprzeciwu, należy wykazać dokładnie jakie mamy przesłanki aby nie zgadzać się z decyzją lekarza orzecznika ZUS....

Zakup mieszkania to na pewno dla wielu osób bardzo istotne wydarzenie. Jednak decydując się na taki krok, należy wcześniej wziąć pod uwagę fakt, że dokonując takiej czynności trzeba będzie zapłacić podatek od nabycia mieszkania. ...

Osoby, które mają niespłacone zobowiązania, długi, nieuregulowane alimenty mogą spodziewać się, że na umowę o pracę i inne świadczenia, jakie otrzymują wejdzie komornik. Nie ma znaczenia, jaki charakter mają dokładnie ich długi – postępowanie wygląda tak samo w przypadku osoby, która nie spłaciła kredytu, jak i tej, która od wielu lat zalega...

Zajęcie przez komornika renty to obok egzekucji wynagrodzenia częsty sposób dochodzenia przez wierzyciela swoich należności. W przypadku dokonywania egzekucji z renty obowiązują odrębne przepisy, które są ujęte w „Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 1998r.” ...

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest najbardziej rozpowszechnioną formą wyegzekwowania pieniędzy od dłużnika. Oczywiście wykonanie takiej egzekucji jest poprzedzone wyrokiem sądu, w którego imieniu konto osoby zadłużonej zajmuje komornik. ...

Opłata za korzystanie ze środowiska jest formą podatku, którą muszą płacić przedsiębiorcy, zajmujący się określoną działalnością gospodarczą, taka jak np. chów zwierząt, ogrodnictwo, rybactwo, leśnictwo, uprawy rolne itp. Osoby, które wykonują różnorodne zawody medyczne na zasadzie samodzielnej praktyki, również są zobowiązane do regulowania...

Ustawowy ustrój majątkowy jest terminem, który niewiele mówi statystycznemu Polakowi. Jest to jednak bardzo istotny dokument, w którym zawarte są bardzo ważne pojęcia dotyczące majątku małżonków. Wszystko to reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. ...

W dzisiejszych czasach kryzysu coraz więcej ludzi boryka się z zaciągniętymi pożyczkami. W przypadku ich niespłacania konsekwencją może być zaangażowanie komornika w egzekucję należności. W przypadku osób na emeryturze, których w Polsce jest ponad siedem milionów – to właśnie ona (choć nie tylko) podlega zajęciu. ...