Zatrudnienie

Informacje dla pracodawców, pracowników i stażystów.

Ekwiwalent za urlop

W momencie zakończenia trwania stosunku pracy, pracownikowi przysługuje prawo do tego, aby pracodawca zrekompensował mu niewykorzystany przez niego okres urlopu wypoczynkowego. W takim przypadku, gdy pracownik nie zdążył wykorzystać należnego mu urlopu, osoba zatrudniająca...

Renta socjalna a praca

Osoba pobierająca rentę socjalną ma prawo podjąć się dodatkowej pracy zarobkowej. Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie zwłaszcza, że renta socjalna wynosi obecnie 698, 17 zł. Chcąc pobierać w całości świadczenie rentowe należy jednak zapoznać...

Dofinansowanie na pracownika z Urzędu Pracy

Jeżeli właściciel firmy, poprzez zatrudnienie pracownika ma zamiar poszerzyć rozwój swojej działalności może liczyć na pomoc z Urzędu Pracy. Podstawowym warunkiem jest przyjęcie do pracy bezrobotnego, skierowanego z Urzędu Pracy. Ustawodawca proponuje pomoc w...

Zainteresowanie telepracą

Kodeks Pracy przyjął poprawki dotyczące warunków telepracy w 2007 roku. Od tamtego czasu zanotowano dość duży wzrost zainteresowania tą forma współpracy. Najczęściej zatrudnianymi w tej formie pracownikami są programiści, graficy, architekci oraz dziennikarze. Według badań...

Stopień niepełnosprawności a zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne, jakie można dostać od Państwa Polskiego na rzecz osoby niepełnosprawnej. Zasiłek wynosi 153 zł miesięcznie i jest to kwota niezależna od tego ile zarabiamy. Zasiłek dostajemy raz na miesiąc....

Umowy śmieciowe, a umowa o pracę

Umowy potocznie określane jako „śmieciowe” to umowa zlecenie oraz umowa o dzieło. Czym te umowy różnią się od umowy o pracę? Głownie obowiązkami pracodawcy związanymi z płaceniem składek emerytalnych, rentowych, zdrowotnych, wypadkowych i chorobowych. Przyjrzyjmy...

Pracujesz na czarno? Grożą Ci nieprzyjemne konsekwencje

Zatrudnianie pracowników na czarno jest niezwykle rozpowszechnione i o ile pracodawca orientuje się w ewentualnych konsekwencjach swojego postępowania, to pracownik już nie. Mało która osoba decydująca się na zarabianie na czarno jest świadoma tego,...