Przeglądasz kategorię ‘Zatrudnienie’


Informacje dla pracodawców, pracowników i stażystów.

Odprawa emerytalna to świadczenie, które może być dane tylko jeden raz pracownikowi, który kończy karierę zawodową i przechodzi na emeryturę. Jeśli dana osoba po pewnym czasie wróci do pracy i znowu przejdzie na emeryturę, nie będzie mogła dostać tego świadczenia po raz drugi. ...

Zatrudnianie pracowników na pewnym etapie działalności firmy staje się nieodzownym działaniem. Pierwszym etapem rekrutacji jest ogłoszenie naboru. Można to zrobić na wiele różnych sposobów, które różnią się pod względem skuteczności i kosztów. Do najpopularniejszych kanałów ogłaszania naboru należy: zamieszczanie oferty w mediach, poszukiwanie pracowników...

W momencie zakończenia trwania stosunku pracy, pracownikowi przysługuje prawo do tego, aby pracodawca zrekompensował mu niewykorzystany przez niego okres urlopu wypoczynkowego. W takim przypadku, gdy pracownik nie zdążył wykorzystać należnego mu urlopu, osoba zatrudniająca takiego pracownika jest zobowiązana do wypłacenia mu w terminie ostatniego dnia trwania...

Osoba pobierająca rentę socjalną ma prawo podjąć się dodatkowej pracy zarobkowej. Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie zwłaszcza, że renta socjalna wynosi obecnie 698, 17 zł. Chcąc pobierać w całości świadczenie rentowe należy jednak zapoznać się z ustawowymi limitami. W przypadku przekroczenia przez rencistę danego progu grozi mu utrata części...

Jeżeli właściciel firmy, poprzez zatrudnienie pracownika ma zamiar poszerzyć rozwój swojej działalności może liczyć na pomoc z Urzędu Pracy. Podstawowym warunkiem jest przyjęcie do pracy bezrobotnego, skierowanego z Urzędu Pracy. Ustawodawca proponuje pomoc w postaci dofinansowanie na przyjętego pracownika. Dotacja ta może przybierać różnorakie formy...

Kodeks Pracy przyjął poprawki dotyczące warunków telepracy w 2007 roku. Od tamtego czasu zanotowano dość duży wzrost zainteresowania tą forma współpracy. Najczęściej zatrudnianymi w tej formie pracownikami są programiści, graficy, architekci oraz dziennikarze. Według badań obecnie już ponad 10 % pracodawców wyraża zainteresowanie zatrudnieniem telepracowników....

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne, jakie można dostać od Państwa Polskiego na rzecz osoby niepełnosprawnej. Zasiłek wynosi 153 zł miesięcznie i jest to kwota niezależna od tego ile zarabiamy. ...

Umowy potocznie określane jako „śmieciowe” to umowa zlecenie oraz umowa o dzieło. Czym te umowy różnią się od umowy o pracę? Głownie obowiązkami pracodawcy związanymi z płaceniem składek emerytalnych, rentowych, zdrowotnych, wypadkowych i chorobowych. ...

Zatrudnianie pracowników na czarno jest niezwykle rozpowszechnione i o ile pracodawca orientuje się w ewentualnych konsekwencjach swojego postępowania, to pracownik już nie. Mało która osoba decydująca się na zarabianie na czarno jest świadoma tego, co może jej grozić.   Jeśli ktoś myśli, że w razie problemów konsekwencje poniesie tylko pracodawca, to...