Formy opodatkowania działalności gospodarczej

15.05.2013

Zakładając własną działalność należy wybrać sposób w jaki będą opodatkowywane dochody. Polskie prawo dzieli podatników na kilka kategorii podatkowych, w zależności od formy działalności oraz od wysokości dochodów, jakie przedsiębiorstwa osiągają.

Podstawowe formy opodatkowania to karta podatkowa, rozliczanie się z fiskusem w sposób ryczałtowy oraz opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Karta podatkowa. Jest to prosta forma opodatkowania, jednak nie każdy podmiot gospodarczy może z niej skorzystać.

Jest przeznaczona dla osób, które działają indywidualnie albo jako forma spółki cywilnej kilku fizycznych osób. Karta podatkowa oznacza, że co miesiąc jest płacona stała stawka. Kwota jaką przedsiębiorcy płacą zależy od ilości zatrudnionych osób, rodzaju usług, wielkości miejsca, gdzie firma się znajduje. W takim wypadku nie trzeba składać zeznań podatkowych, wpłacać zaliczek na podatek dochodowy ani prowadzić księgi, które rejestrują obrót.

Ryczałt ewidencjonowany. Jest to sposób opodatkowania, który posiada pięć kategorii. Do najwyżej stawki 20% zaliczamy lekarzy, tłumaczy i inne osoby, które posiadają tzw. wolny zawód. 17% stawku podatkowej zapłacą firmy zajmujące się usługami fotograficznymi, hotelowymi, wynajmem samochodów i parkingów. 8, 5% to stawka dla osób, które prowadzą przedszkole i działalność gastronomiczna, która ma koncesję na sprzedaż alkoholu. 5, 5% to działalność budowlana i wytwórcza, a 3% to usługi w zakresie gastronomii, handlu.Pełen wykaz zawodów można znaleźć w odpowiedniej ustawie.

Aby możliwe było opodatkowywanie się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego konieczne jest prowadzenie pełnej dokumentacji, która zawiera wszelkie rachunki, faktury i umowy. Na ryczałt mogą zdecydować się przedsiębiorstwa, których przychody nie przekraczają 150 tysięcy euro w skali roku. Przy takiej formie opodatkowania niemożliwe jest odliczania kosztów od prowadzenia własnej działalności.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach. Jeżeli firma nie złoży żadnego oświadczenia co do wyboru sposobu rozliczania się, to automatycznie będzie opodatkowana na zasadach ogólnych. W tym wypadku stawki podatkowe są ustalane w zależności od tego jakie firma ma przychody. Podstawowe stawki to 18 oraz 32%. Kwotę podatku można obniżyć o ulgi i odliczenia, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Przy ogólnym opodatkowaniu firma nie musi co miesiąc składać deklaracji z obliczoną zaliczką na podatek. Konieczne jest tylko wypełnienie ogólnej deklaracji do 30 kwietnia kolejnego roku.

Możliwe jest także wybranie podatku liniowego w wysokości 19%. Opłaca się wtedy podatek niezależnie od kwoty osiąganych dochodów. Przedsiębiorstwa muszą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe – w zależności od formy prowadzonej przez nich działalności. Podatnicy są zobligowani, aby do 20 każdego kolejnego miesiąca składać dokument w którym potwierdzają osiągnięte przychody i wpłacają zaliczkę z dochodowego podatku za poprzedni miesiąc. Wyjątkiem jest tylko grudzień – w tym wypadku trzeba złożyć deklarację do 20 grudnia.