Zrzeczenie się spadku

Jeśli osoba, po której będziemy w przyszłości dziedziczyć jeszcze żyje, nie można przeprowadzać żadnych ustaleń, dotyczących dysponowaniem jego majątkiem bądź pieniędzmi. W takiej sytuacji można jedynie zrzec się przyszłego dziedziczenia. Wiele osób decyduje się na z powodów rodzinnych. Zrzeczenie się spadku można przeprowadzić tylko i wyłącznie przed notariuszem, w obecności dwóch osób – przyszłego spadkobiercy i spadkodawcy.

Dziedziczenie następuje przeważnie na podstawie ustawy o dziedziczeniu – szczególnie wtedy, gdy nie ma spadku. Gdy rezygnujemy z przyjęcia spadku, możemy prawa do niego przekazać na inną osobę. Aby tak się stało, należy spisać akt notarialny między dwoma stronami – umowa opisana w inny sposób nie jest prawomocną formą zrzeczenia się spadku.

Jako strona w zrzeczeniu się spadku może wystąpić prawomocny pełnomocnik jednej ze stron. Pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisma, które zostało podpisane przed urzędnikiem.

Należy pamiętać o tym, że gdy zrzekamy się spadku, jest to decyzja dotycząca także osób, które dziedziczyłyby po nas, czyli nasze potomstwo, nawet te, które urodzi się, gdy umowa już będzie podpisana. W kwestii zrzeczenia się dziedziczenia mamy wolną rękę – to znaczy, że sami podejmujemy taką decyzję i nie musimy mieć zgody osób, które są naszymi zstępnymi. Jeśli osoba, która chce się zrzec spadku, jest małoletnia, również nie może być przez nikogo ograniczana w tej kwestii. Największym ograniczeniem jest fakt, że na zrzeczenie się spadku muszą zgodzić się dwie strony – ta, po której w przyszłości pozostanie spadek, oraz strona, która ma dziedziczyć.

Umowa o zrzeczeniu się spadku nie jest sprawą nieodwołalną. Jeśli sytuacja rodzinna się zmieni, można napisać w obecności notariusza kolejną umowę, dzięki czemu będziemy mogli wrócić do poprzedniego stanu rzeczy. Dzięki niej odzyskamy poprzednie uprawnienia do dziedziczenia.

Wiele osób uważa, że do zrzeczenia się spadku wystarcza umowa zatwierdzona w podobny sposób, jak testament. Nie jest to prawda – liczy się tylko umowa podpisana w obecności notariusza. Jeśli dostaniemy już spadek, będziemy mogli zbyć całość lub część naszego spadku. Przedtem musimy przyjąć spadek za pomocą specjalnego oświadczenia.

Osoba, która stanie się nabywcą naszego spadku musi liczyć się z tym że odpowiada także za obowiązki dotyczące spadku. Tyczy się to przede wszystkim wszystkich długów, które są powiązane ze spadkiem. Nie jest możliwe zrzeczenie się spadku na rzecz drugiej osoby, można go jedynie zbyć.