Rodzaje działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza jeszcze nie tak dawno, uznawana była za atrybut prawdziwego przedsiębiorcy, którym może zostać, niestety, ale nie każdy. Całe szczęście, ten stereotyp prowadzącego własną firmę odchodzi już do lamusa i założenie własnej działalności gospodarczej nie kojarzy się z niemal nadprzyrodzonymi zdolnościami. Zacznijmy od tego, że sukcesywnie jest poszerzana wiedza ludzi na temat swojej firmy. I takim oto sposobem, dowiadujemy się, że działalności gospodarczej jest kilka rodzajów.

Zdecydowanie najpopularniejszą (zwłaszcza wśród młodych ludzi) formą własnej firmy jest indywidualna działalność gospodarcza, czyli po prostu firma jednoosobowa, popularnie znana też jako „samozatrudnienie”.

Ten typ przedsiębiorstwa charakteryzuje się typowo usługową działalnością, a może dotyczyć usług budowlanych, edukacyjnych i właściwie to wszelkiej maści innych.

Kolejną, popularną formą swojej działalności, są spółki
, a te z kolei dzielą się na osobowe i kapitałowe. Tutaj sprawa delikatnie się komplikuje, ponieważ każdy typ zakładanej spółki, to inne możliwości rozwoju, ale i też inne zobowiązania. Spółki osobowe, to te, które nie wymagają wkładu finansowego, bo oparte są przede wszystkim na wzajemnym „dogadaniu” się stron. Nie potrzebny jest tym samym kapitał zakładowy, który w przypadku spółek kapitałowych jest obligatoryjny, ale o tym za chwilę.

Spółki osobowe dzielimy na jawne, cywilne, komandytowe, komandytowo – akcyjne czy partnerskie
. Każda z tych form nawiązania wspólnej działalności, wiąże się praktycznie z tymi samymi przepisami, lecz a prawnego punktu widzenia, wszystkie są znacząco różne. Oczywistym faktem jest to, że żadna z nich nie poprowadzi się sama, a współpraca partnerów jest kluczowym warunkiem wszelkich powodzeń (lub niepowodzeń…).

Te rodzaje spółek, które wymagają od swoich partnerów jakiegokolwiek wkładu finansowego i wiążą się z zupełnie innym typem działalności, to spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zasady prowadzenia tego typu przedsiębiorstw są regulowane przez zapisy właściwych sobie organów i poprzez odpowiednie przepisy prawne. Spółki akcyjne czy z ograniczoną odpowiedzialnością zazwyczaj są to przedsiębiorstwa, które świadczą usługi handlowe.

Kolejnym typem działalności gospodarczej jest spółdzielnia, a to z kolei oznacza dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, które chcą i mogą prowadzić działalność kulturalną, społeczną itp., a do podejmowania jakichkolwiek działań niezbędne jest ustalenie statutu.

Ostatnim ze znanych i praktykowanych w Polsce rodzajów działalności gospodarczej jest przedsiębiorstwo państwowe i prawdopodobnie, tego typu firm nie trzeba nikomu zbyt szczegółowo opisywać, bo jak sama nazwa wskazuje – finansowane są ze Skarbu Państwa, a zasady ich działalności są bardzo specyficzne i często znacznie różnią się od typowej, cywilnej działalności.

Polska rzeczywistość generuje spore zapotrzebowanie na wiedzę, związaną z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Wiedza, zdobyta w tym zakresie procentuje zazwyczaj przez długie lata.