Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Odpowiedzialność porządkowa pracowników, to zagadnienie dość kontrowersyjne, zwłaszcza w dużych zakładach pracy, gdzie za porządek na stanowiskach pracowniczych teoretycznie odpowiada inny personel, zazwyczaj są to sprzątacze lub sprzątaczki. Jednak regulacje prawne w naszym kraju dokładnie określają, że za porządek i czystość w miejscu pracy, a zwłaszcza na zajmowanym przez siebie stanowisku, zdecydowanie odpowiada zajmujący je pracownik.

Prawna, a co za tym idzie – odgórna definicja odpowiedzialności porządkowej pracownika, regulowana jest przez Kodeks Pracy, czyli ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm., dalej „kodeks pracy”).

Przepisy te są prawną regulacją uprawnień kierowniczych pracodawcy i opiewają co dokładnie należy do obowiązków pracownika, w kwestii utrzymania porządku i czystości w miejscu pracy, jednocześnie poruszając tematykę i zakres kar i konsekwencji, jakie mogą grozić w razie niewywiązania się ze swoich obowiązków. „Po polsku” mówiąc, chodzi o utrzymanie czystości i porządku na swoim stanowisku pracy.

Nasze biurko i najbliższe otoczenie wokół niego, jest tylko i wyłącznie naszym obszarem pracy, o który musimy (wręcz mamy obowiązek) dbać. Kodeks pracy opisuje także kwestie, związane z naruszeniem obowiązków pracowniczych, kiedy ewidentna wina leży po stronie pracownika i jakie właściwie formy kary można na niego nałożyć – czy są to kary majątkowe czy niemajątkowe, nagany czy tylko upomnienia – ustne lub pisemne. Trzeba bowiem pamiętać, że dzięki prawnym regulacjom odpowiedzialności pracownika za porządek, szefostwo ma pełne prawo wymagać od podwładnych czystości i porządku w miejscu pracy.

Przepisy, które regulują opisany wcześniej obowiązek dbania o swoje stanowisko zawodowe i sprzątanie go, nie bez kozery zagnieździły się na dobre w Polskim Kodeksie pracy. Są one bowiem zabezpieczeniem zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika i jasno określają, czego jeden od drugiego może wymagać, a czego nie. Odpowiedzialność pracownika za porządek nie może być przecież mylona z obowiązkowym odkurzaniem całego biurowca czy codziennym wynoszeniem śmieci, tylko dlatego, że to także strefa „porządku”.
Nadinterpretacja przepisów zdarza się nader często i właśnie dlatego, każdy powinien znać swoje prawa i obowiązki.

Bez obaw – aby poznać dokładny zakres odpowiedzialności porządkowej pracownika, nie trzeba od razu studiować całego kodeksu i uczyć się na pamięć wybranych zagadnień. Od zapoznania pracownika z nimi są szkolenia BHP, gdzie wykwalifikowani instruktorzy przekazują właściwą wiedzę w zrozumiały sposób, zarówno pracownikom i pracodawcom.