Podatek liniowy a progresywny

Każdego roku przedsiębiorca ma prawo zmienić sposób opodatkowania działalności gospodarczej. Osoby, które wykluczają ryczałt i kartę podatkową, mają do wybór: podatek według skali podatkowej, czyli inaczej: podatek progresywny lub podatek liniowy. Postaramy się w poniższym artykule przeanalizować podstawowe wady i zalety obu rozwiązań.

Liniowy sposób opodatkowania zakłada jedną stawkę podatku dla wszystkich, niezależnie od tego ile się zarabia: jest to 19%. Jeśli natomiast wybierasz opodatkowanie na zasadach ogólnych za pomocą skali podatkowej – stawka podatku będzie zależała od wysokości osiąganych przez ciebie dochodów i jest to podatek progresywny, co oznacza, że ilość podatku do odprowadzenia na rzecz fiskusa będzie wzrastała nieproporcjonalnie wysoko w stosunku do osiągniętych przez ciebie dochodów.

W przypadku podatku progresywnego są dwie stawki podatkowe: 18% i 32%. Stawka 18% dotyczy przedsiębiorców, których firmy zarabiają mniej niż 85 tysięcy złotych rocznie. Jeśli dochód firmy liczony od początku roku lub od pierwszego dnia prowadzenia działalności w obrębie roku przekroczyła wspomniany próg, podatnik musi zacząć odprowadzać od nadwyżki podatku w wysokości 32% od osiąganych dochodów.

Dochodami tutaj są pieniądze, które wpływają na konto firmy po odliczeniu wszystkich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej określonych przez ustawę, a także po odliczeniu ulg przewidzianych również ustawowo (ulga na internet, ulga na dzieci, rozliczenia się ze współmałżonkiem itp. ). Jest to podstawowa różnica między podatkiem liniowym a podatkiem progresywnym.

Kiedy opłaca się przejść na podatek liniowy? Analitycy twierdzą, że niekoniecznie trzeba zmienić sposób opodatkowania firmy na podatek liniowy jeśli tylko przekraczamy trochę próg 85 tysięcy złotych rocznie. Tak naprawdę dopiero kiedy firma zarabia więcej niż 100 tysięcy złotych i jeśli jest to trwały trend – wtedy dopiero można pokusić się wejście na podatek liniowy.

Jest tak dlatego, że podatnicy rozliczający się za pomocą podatku linowego nie mogą odliczać sobie wielu ulg przewidzianych ustawowo, w przeciwieństwie do firm rozliczających się za pomocą podatku progresywnego.

Jeśli natomiast chodzi o podatek liniowy, podatnik zachowuje możliwość odliczania sobie od dochodu kosztów uzyskania przychodów, jednakże nie może już obniżać sobie podstawy do opodatkowania o ulgę na internet, ulgę na dzieci, ulgę na zatrudnienia osobo niepełnosprawnych w zakładzie pracy i wielu innych.

Podatnik rozliczający się podatkiem liniowym nie ma też możliwości odliczania sobie kwoty wolnej od podatku przy rozliczeniu rocznym. Nie może także rozliczać się razem ze współmałżonkiem ani z samotnie wychowywanym dzieckiem.

Zanim zdecydujesz się na zmianę formy opodatkowania, zrób symulację, która uwzględni twoją indywidualną sytuację w firmie, bo nie ma prostej odpowiedzi na to jaka forma opodatkowania jest bardziej korzystna dla wszystkich.