Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

Założenie własnej firmy nie sprawia na ogół wielu trudności. Dzięki zmianom w polskim prawodawstwie, można to zrobić szybko, ale dopiero później rozpoczyna się prawdziwa praca. Dlatego przed założeniem własnej działalności, warto dokładnie sprawdzić, jakich działań należy dopełnić.

Czasami, aby prowadzić działalność należy posiadać odpowiednie licencje, koncesje albo certyfikaty. Osoba, która chce rozpocząć własną działalności musi postarać się o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w skrócie CEIDG. Jednocześnie składany jest wniosek do ZUS, urzędu skarbowego oraz GUSU. Przy okazji wpisu do CEIDG, od razu składamy wniosek o numer REGON, a także zgłoszenie składek, wybór formy opodatkowania oraz ubezpieczenia. Jest to także poświadczenie, że nie posiadamy zakazu prowadzenia działalności albo zawodu.

Ważne jest to, że CEIDG można złożyć za pomocą internetowego formularza. W trakcie składania podania o wpis do CEIDG podajemy dane takie jak: oznaczenie przedsiębiorcy, PESEL, obywatelstwo, datę urodzenia, adres zamieszkania, NIP, dane związane z wykonywaną działalnością, datę, kiedy zaczniemy prowadzić firmę, informacje o tym, czy posiadamy małżeńską wspólnotę majątkową oraz dane kontaktowe np. numer telefonu albo adres e-mail.

Decydujemy wtedy także o tym, w jaki sposób będziemy rozliczać podatki. Możliwe jest wybranie rozliczeń na zasadach ogólnych, za pomocą podatku liniowego, karty podatkowej albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Następne kroki, jakie musi podjąć początkujący biznesmen to założenie konta firmowego w wybranym przez siebie banku, zrobienie pieczęci firmowej (jest nieobowiązkowa, ale przydatna). Na pieczątce muszą się znaleźć dane takie jak: nazwa przedsiębiorstwa, adres siedziby, numer telefonu, REGON. O założeniu konta bankowego należy poinformować urząd skarbowy. Można to zrobić za pomocą wysłania formularza aktualizującego CEIDG-1.

Warto pamiętać o tym, że w Polsce nie ma obowiązku posiadania firmowego konta bankowego, jednak przydaje się ono w większości sytuacji. Następnie należy zgłosić lokal, gdzie będzie prowadzona działalność gospodarcza. Oczywiście formalności jest więcej, jeśli ktoś jest zainteresowany zatrudnieniem pracowników.

Jeśli już posiadamy działalność gospodarczą, w każdym miesiącu należy pilnować odpowiednich terminów. Jeśli zdecydowaliśmy się rozliczać z podatków na zasadzie karty podatkowej, to do 7 każdego miesiąca należy zapłacić podatek za miesiąc poprzedni.

Do 10 należy odprowadzić składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pracowników oraz za siebie, jeśli nasza działalność ma charakter jednoosobowy. Jeśli zatrudniamy pracowników, to składki za siebie musimy odprowadzić do ZUS-u do 15 każdego miesiące. Oczywiście są to składki za miesiąc poprzedni. Do 20 dnia każdego miesiąca należy uregulować podatki, jeżeli przedsiębiorstwo rozlicza się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ta sama data obowiązuje też osoby, które chcą się rozliczać na zasadach ogólnych. Jeśli firma jest płatnikiem VAT, to do 25 dnia każdego miesiąca musi złożyć formularz VAT-7. Każda firma, która wystawia faktury jest zobowiązana do przechowywania ich, dopóki nie upłynie termin przedawnienia zobowiązania finansowego. Z tego powodu, wiele firm decyduje się wprowadzić faktury elektroniczne.

Faktury można wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli osoba, z którą współpracujemy wyraziła na to zgodę. Jeśli nasza firma to spółka cywilna osób fizycznych, spółka partnerska, która nie przekroczyła dochodu w wysokości 1200 000 euro lub spółka jawna osób fizycznych należy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. W takim wypadku rozliczamy się z urzędem skarbowym raz do roku.