Podatek od sprzedaży działki i nieruchomości

Podatki, to zmora każdego, kto jest zobligowany do ich płacenia. Każda forma odprowadzania pieniędzy do fiskusa ma bowiem swoje odzwierciedlenie w życiu codziennym, odbijając się w tafli codziennych wydatków i wpływów do budżetu firmy bądź domostwa.

Jedną z najtrudniejszych do bieżącego śledzenia form opodatkowania jest podatek od sprzedaży działki lub nieruchomości, a konkretnie od przychodu i dochodu, jaki został z tej sprzedaży uzyskany. Odpłatne zbycie nieruchomości lub przynajmniej części udziałów w prawach własnościowych do lokalu mieszkalnego lub usługowego, domu jednorodzinnego czy prawa do wieczystego użytkowania gruntów, powoduje, że zbywca zobligowany jest do opłacenia podatku.

O ile nieruchomość, którą sprzedaje nie jest w jego posiadaniu krócej niż pięć lat, a liczy się to ściśle uwzględniając datę nabycia lub wybudowania budynku (pięć lat naliczane jest od końca roku kalendarzowego, w trakcie którego prawa własnościowe zostały nabyte lub nieruchomość powstała), albo przejęcia do niego praw własnościowych. Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ów podatek od 2009 roku wynosi 10% przychodu lub 19% dochodu. Zwolnionym z niego można zostać w przypadku zbycia nieruchomości poprzez działalność gospodarczą, jednak ta kwestia także ma kilka aspektów.

Inaczej odbywa się naliczanie podatku od sprzedaży działki budowlanej, a w inny sposób nalicza się go w momencie zbycia gruntu rolnego.

Otóż wszelkie grunty, które sprzedawane są przez rolników w ramach działalności rolniczej, a które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego są zwolnione od podatku, jednak nie bez znaczenia jest fakt, jak długo rolnik zbywający grunty był w ich posiadaniu (powraca tutaj prawo ze zwolnienia od podatku w przypadku nabycia praw do nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym te prawa zostały nabyte).
Dodatkowo, aby grunt uznany był za definiowane w przepisach prawnych gospodarstwo rolne, konieczne jest spełnianie wymogów formalnych terenu, takich jak minimum 1 ha powierzchni, przeznaczenie pod działalność typowo rolniczą (oraz tylko taką na nim obecnie wykonywaną) i musi mieć konkretnego właściciela. Dopiero wówczas można starać się o zwolnienie z podatku dochodowego w przypadku sprzedaży tego gruntu.

Jeśli warunki konieczne do uznania działki jako gruntu rolnego nie są spełnione, wówczas w przypadku sprzedaży praw własnościowych do takiej ziemi, zapłacić trzeba będzie podatek jak od każdej nieruchomości, chociaż można go w pewien sposób „ominąć”, jeśli posiadana przez nas nieruchomość weszła w naszą własność przed końcem 2006 roku, a stało się to w drodze darowizny lub spadku.