Stopień niepełnosprawności a zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne, jakie można dostać od Państwa Polskiego na rzecz osoby niepełnosprawnej. Zasiłek wynosi 153 zł miesięcznie i jest to kwota niezależna od tego ile zarabiamy.

Zasiłek dostajemy raz na miesiąc. Jeśli chcemy ubiegać się o te pieniądze, nie możemy pobierać dodatku pielęgnacyjnego – te świadczenia wzajemnie się wykluczają, co oznacza, że nie można pobierać obu jednocześnie w Polsce. Nie dostaniemy także zasiłku pielęgnacyjnego jeśli posiadamy inne świadczenia pieniężne zza granicy.

Aby starać się o zasiłek pielęgnacyjny, musimy złożyć pisemny wniosek, w którym wykażemy stopień niepełnosprawności osoby, której zasiłek będzie dotyczył. Należy wiedzieć, że możliwość otrzymania zasiłku mają tylko osoby doświadczające określonego rodzaju niepełnosprawności.

Komu przysługuje więc zasiłek pielęgnacyjny? Przede wszystkim mogą go dostać wszystkie niepełnosprawne dzieci, a także wszystkie osoby, które mają więcej niż 75 lat. Ponadto o zasiłek pielęgnacyjny mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły jeszcze szesnastu lat, ale które mają znaczny stopień niepełnosprawności. Osoby, które ukończyły 16 rok życia mogą otrzymać zasiłek tylko jeśli mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W drugim przypadku musi zostać spełniony warunek pojawienia się niepełnosprawności do maksymalnie dwudziestego pierwszego roku życia, o ile jest to niepełnosprawność nabyta.

Zasiłek pielęgnacyjny to pieniądze, które mają zostać przeznaczone na zakup leków, na pokrycie kosztów opieki nad osobą niepełnosprawną. Nie można otrzymamy zasiłku pielęgnacyjnego jeśli osoba niepełnosprawna znajduje się w zakładzie opieki całodobowej, nawet jeśli za zasiłek pielęgnacyjny chcemy opłacić pobyt w placówce owej osoby.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny może złożyć dowolny członek rodziny osoby niepełnosprawnej – może to być rodzic, mąż, żona lub rodzeństwo, a także babcia lub dziadek. Wniosek należy skierować do urzędu miasta albo do urzędu gminy, w zależności od miejsca zameldowania osoby niepełnosprawnej. Do wniosku dołączamy orzeczenia komisji lekarskiej, a także zaświadczenie o osiąganych dochodach oraz informacje o tym czy odprowadzamy ubezpieczenie społeczne.