Podatek ryczałtowy

Głównym dylematem większości początkujących przedsiębiorców jest wybór formy rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Podatek płacić trzeba, to wie każdy, ale na jaką formę rozliczenia się zdecydować? Jedną z mniej skomplikowanych i stosunkowo wygodnych jest ryczałt od dochodów ewidencjonowanych, co w praktyce oznacza, że przedsiębiorca płaci fiskusowi podatek ryczałtowy, a ponadto prowadzi szeroko pojętą ewidencję.

Podatek ryczałtowy płaci się przede wszystkim od osiągniętych obrotów, dzięki czemu jest on dla przedsiębiorców korzystniejszy niż na przykład rozliczenie na zasadach ogólnych. Na początku jednak należy wiedzieć dla kogo jest to odpowiednia forma opodatkowania, ponieważ z tej możliwości rozliczenia nie mogą korzystać wszyscy.

Wykluczeni są między innymi przedstawicielce niektórych wolnych zawodów, prowadzący apteki, lombardy i kantory walutowe, a także sprzedający części samochodowe. Spośród wolnych zawodów ryczałt obejmuje: lekarzy i pielęgniarki, stomatologów i techników dentystycznych, weterynarzy, korepetytorów oraz tłumaczy – oni mogą wybrać tę formę rozliczenia, podobnie jak przedsiębiorcy, którzy w roku ubiegłym korzystali z karty podatkowej, a ich łączny dochód za rok poprzedni nie przekroczył 150 tys. euro.

Ogólnie rzecz ujmując ryczałt przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie lub jako spółki.

Podatnicy, którzy zdecydują się na rozliczenie w formie ryczałtu w pierwszej kolejności muszą złożyć oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania na dany rok. Należy zrobić to w terminie do 20 stycznia, w przeciwnym razie przedsiębiorca straci możliwość skorzystania z tej formy rozliczenia.

Eksperci uważają ryczałt za bardzo prostą formę opodatkowania. Oznacza to przede wszystkim pozytywne aspekty płynące z braku comiesięcznych deklaracji podatku dochodowego, a także z prowadzenia mniej skomplikowanej księgowości niż w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych.

Nie jest to jednak podatek bez wad. Przede wszystkim decyzję o wyborze ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych podejmujemy na cały rok, nie ma bowiem możliwości zmiany tego opodatkowania na inne. Ryczałtowcy nie mogą też wliczyć wydatków w koszty uzyskania przychodu. Ponadto zobowiązani są prowadzić dokumentację, tzw. ewidencję, przychodów, wyposażenia, a także wykaz środków trwałych oraz karty przychodów pracowników.

Bardzo ważne jest w tym wszystkim archiwizowanie wszelkich dowodów zakupów towarów, czyli faktur, rachunków, paragonów itp. Przechowywać je należy w miejscu prowadzenia działalności. Zdarza się również, że przy niskich marżach podatek ryczałtowy okazuje się za wysoki.

Stawka ryczałtu jest inna dla poszczególnych typów działalności i waha się od 3% dla gastronomii, za wyjątkiem sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 1, 5 proc., do 20% dla wolnych zawodów.