Charakterystyka i rodzaje faktoringu

Faktoring to wygodny sposób na niwelowanie braku płynności w firmie. Faktoring polega na tym, że faktor – czyli bank lub firma faktoringowa, w zamian za prowizje, udostępnia nam pieniądze, które mamy dostać od naszych kontrahentów na podstawie wystawionych faktur.

Mówiąc wprost – jeśli wystawiasz Janowi Kowalskiemu fakturę na dziesięć tysięcy złotych z terminem płatności w wysokości trzech miesięcy, wtedy firma faktoringowa przelewa na twoje konto dziesięć tysięcy złotych, a Jan Kowalski ma na to trzy miesiące.

W ten sposób pieniądze uzyskujesz ty, Jan Kowalski nie musi się spieszyć, dzięki czemu jego sympatia do twojej firmy wzrasta, a ty dalej obracasz pieniędzmi. Wynagrodzenie dla faktora to opłaty i prowizje od użyczanych kwot. Im wyższa kwota, tym wyższa prowizja.

Faktorem może być bank albo firma faktoringowa. Na polskim rynku istnieje około dziesięć takich prywatnych firm zajmujących się faktoringiem. Większość firm faktoringowych współpracuje tylko z przedsiębiorstwami, które działają już od jakiegoś czasu na polskim rynku, mają określonej wysokości obroty, a także z firmami, które nie mają żadnych wpisów do KRS.

Nie wszyscy kontrahenci firmy muszą trafić do faktoringu. Większość firm faktoringowych wymaga określonej ilości transakcji w ciągu miesiąca, co oznacza, że podpisując umowę z firmą faktoringową zmuszamy się do sprzedania jej określonej ilości faktur miesięcznie. Większość owych firm udostępnia możliwość korzystania z ich usług nawet jeśli mamy tylko jednego kontrahenta.

Podstawową zasadą faktoringu jest to, że nie możemy faktorować faktur, których termin płatności już minął. Faktoring to nie firma windykacyjna – jeśli termin zobowiązania płatności minął, to na nas leży obowiązek spłacenia długu wobec firmy faktoringowej. Istnieje możliwość podpisania umowy z niepełną odpowiedzialnością za swoich kontrahentów, jednakże wtedy prowizje dla faktora za każdą transakcję będą bardzo wysokie. Podpisując umowę o faktoring zwróć uwagę na to jaki jest termin przelania pieniędzy z firmy na twoje konto w zamian za sprzedaną fakturę.