Zaliczka podatku

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą muszą regularnie płacić zaliczkę na podatek dochodowy. Mogą to zrobić na trzy sposoby: płatność co miesiąc, płatność co kwartał, płatność w formie uproszczonej – co miesiąc ta sama kwota. Najbardziej popularną formą płatności są comiesięczne płatności zaliczek. Płaci się ją w terminie do 20 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że np. zaliczkę na podatek dochodowy za marzec, płaci się do 20 kwietnia.

Istnieje również możliwość, aby zaliczkę na podatek dochodowy odprowadzać co kwartał. Jednak taką możliwość posiada tylko niewielka część przedsiębiorców – według ustawy w taki sposób mogą się rozliczać osoby, które w danym roku rozpoczęły prowadzenie swojej własnej działalności gospodarczej oraz ci, którzy uzyskali status tzw. małego podatnika.

Aby w 2013 roku uzyskać miano małego podatnika, należy prowadzić własną działalność, a jej przychody ze sprzedaży nie mogą przekraczać 4. 922. 000 zł zł. Osoby, które dopiero rozpoczęły prowadzenie działalności również mogą płacić zaliczkę co trzy miesiące, pod warunkiem, że w przeciągu dwóch lat nie posiadały ani nie uczestniczyły we współprowadzeniu działalności gospodarczej.

Zaliczkę na podatek kwartalny płaci się do 20 kwietnia, lipca, października, a za ostatni kwartał do 20 stycznia. Jeśli przedsiębiorca uzna, że spełnia podane kryteria, może płacić zaliczkę na podatek co kwartał, pod warunkiem, że zawiadomi o tym w sposób pisemny naczelnika Urzędu Skarbowego. W przypadku rozliczenia kwartalnego i miesięcznego, pod koniec roku podatkowego należy założyć PIT -36 lub 37.

Uproszczona forma płacenia zaliczek na podatek dochodowy dotyczy osób, które płacą podatek zgodnie ze skalą podatkową albo 19% podatek liniowy od dochodów z działalności gospodarczej. Przepis ten nie dotyczy nowo powstałych przedsiębiorstw. W ich przypadku kwota jaką powinni zapłacić wynosi 1/12 z kwoty od dochodu z roku ubiegłego. Do 30 następnego roku przedsiębiorcy są zobowiązani złożyć PIT-36 lub PIT-36L.