Prywatne przedszkole prowadzone w domu

Miejsca w przedszkolach publicznych są stanowczo ograniczone. Państwo proponuje więc otwieranie placówek niepublicznych przy tym dając im pomocne dotacje. Przedszkola domowe są prywatnymi miniprzedszkolami, które zajmują się opieką nad minimum trojgiem dzieci.

Przedszkole domowe z reguły jest małym przedszkolem, które prowadzi się w domu jednorodzinnym, ale także w bloku, zazwyczaj nie posiada przestronnych sal i własnego placu do zabaw. W zasadzie dobrze jest, gdy osoba, która otwiera przedszkole ma odpowiednie kwalifikacje (skończone studia pedagogiczne lub psychologiczne) albo chociażby jakiekolwiek doświadczenie w opiece nad małymi dziećmi.

W Urzędach Pracy organizuje się kursy i szkolenia, które uczą prawidłowej opieki nad dziećmi. Chcąc otworzyć przedszkole trzeba obowiązkowo prowadzić działalność gospodarczą, osoba prowadząca tego typu ośrodek musi również uzyskać pozytywną opinię Rady Przedszkoli.

Etapy otwierania własnego domowego przedszkola

Etap 1 – podjęcie stanowczej decyzji. Osoba zakładająca będzie organem prowadzącym, będzie zatem odpowiedzialna za jego działalność i prawidłowe funkcjonowanie.
Etap 2 – utworzenie projektu całej działalności wychowania przedszkolnego danej formy. Konieczne opracowywanie statutu punktu przedszkolnego.
Etap 3 – otrzymanie zgody gminy.
Etap 4 – wpis do ewidencji gminy. Zgłoszenie do ewidencji razem z przewidywaną liczbą podopiecznych powinno się przekazać do 30 września roku poprzedzającego rozpoczęcia działalności. Daje to gwarancję, że uzyska się z pewnością dotacje z budżetu gminy. Dobrym pomysłem jest także poszukanie innych źródeł finansowania np. fundusze z UE.

Wymagania sanitarne i przeciwpożarowe

Każdy, kto chciałaby stać się organem założycielskim punktu przedszkolnego musi wiedzieć, że napotka kilka przeszkód. Jednym z warunków stworzenia zespołu punktu przedszkolnego jest absolutne zapewnienie bezpieczeństwa oraz prawidłowej higieny dzieciom. Dlatego też konieczne jest uzyskanie przychylnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego, a także Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w ośrodku.

Ośrodek, mający być przedszkolem musi posiadać odpowiedni metraż, jeśli będą w nim znajdować się od 3 do 5 dzieci to musi posiadać minimalnie 16 metrów kwadratowych. Są także wymagania, które dotyczą wysokości pomieszczenia (nie mniej niż 2, 4m) Ważnym jest to, że pomieszczenie nie musi posiadać kuchni – posiłki mogą być dostarczane poprzez firmę. O tym, czy miejsce jest odpowiednie decyduje postanowienie Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Straży Pożarnej, a także architekta wydelegowanego z Urzędu Gminy. Musi być zapewnione miejsce sanitarne z dostępem do ciepłej wody, w którym znajdować się będzie ubikacja i umywalka.

Jakie czekają nas koszty przy prowadzeniu przedszkola domowego?

Osoba, która zajmuje się placówką przedszkolną może starać się o całkowicie bezzwrotną dotację, aby ją otworzyć (nie więcej jednak niż 60% oszacowanej w biznesplanie wartości inwestycji), może także starać się o comiesięczne dofinansowanie. Jednak by je otrzymać do placówki musi uczęszczać co najmniej trójka dzieci – wtedy środki, jakie można dostać w ramach pomocy będą wynosić aż 75% kwoty, która wydawana będzie każdego miesiąca na potrzeby wszystkich dzieci indywidualnie. Dofinansowanie takiego charakteru można otrzymać w Urzędzie Gminy i np. w Warszawie szacuje się je na około 561 złotych. Każdego miesiąca wydatki, które są ponoszone przez prowadzenie tego rodzaju ośrodka to około 60 000 złotych. Jednak, gdy lokal jest prywatną własnością właściciela, wówczas może on liczyć na ich pomniejszenie tych kosztów o około 8 000 złotych. Patrząc z kolei na zyski, są czerpane głównie z czesnego (od 400 do nawet 1 500 zł każdego bieżącego miesiąca na każde dziecko) oraz dotacji, które przysługują na każde z podopiecznych – wspomniane oczywiście 75% kwoty na każde z tych dzieci. Zarobki właściciela przedszkola zależą od ilości dzieci w placówce, gdyż docelowe zyski uzyskiwane są z czesnego oraz dotacji na dzieci z Urzędu Gminy. Średnie zarobki z prowadzenia tego typu działalności to od 3 000 do nawet 20 000 złotych.

Bilans zysków i strat

Zaletą domowego przedszkola jest to, że grupa dzieci jest niewielka, może być to tylko trójka podopiecznych. Maksymalna liczba dzieci w grupie to 15 podopiecznych. Panuje tam miła i domowa atmosfera, tak by dzieci czuły się zupełnie jak u siebie. Dużą następną zaletą takiego przedszkola jest niezbyt duży koszt Wynosi on około 500-600 zł wraz z posiłkami dla dziecka. Niestety tego rodzaju przedszkola mają też kilka wad.

Jeśli chcemy by dziecko uczęszczało na jakieś dodatkowe zajęcia to musimy je zapisać osobno tam, gdzie są prowadzone. Niektórzy rodzice mogą nie być zadowoleni z faktu, że dzieci są niepodzielone na grupy wiekowe. Mogą tam uczęszczać na przykład 3-latki, ale także dzieci w wieku lat 6. Takie miniprzedszkole prowadzone jest w domu jednorodzinnym lub w bloku, dlatego też nie posiada dużej przestrzeni do zabawy ani własnego placu zabaw. Zazwyczaj tego typu przedszkole jest czynne o wiele krócej, dlatego też godziny opieki nad dzieckiem są ustalane indywidualnie.

Każdy, kto zechce otworzyć własne domowe przedszkole musi przede wszystkim zrobić dobre rozeznanie rynku pod względem zapotrzebowania na tego typu usługi. Warto sprawdzić też jaka jest liczba przedszkoli w okolicy oraz liczbę dzieci w wieku przedszkolnym. Można także w Urzędzie Pracy zasięgnąć informacji dotyczących dofinansowania tej działalności. Gdy już podejmiemy decyzję o otwarciu przedszkola, powinno się pozyskać kadrę pedagogiczną z odpowiednimi z kwalifikacjami. Wtedy ośrodek osiągnie dobre opinie, a rodzice będą chętnie oddawać nam pod opiekę swoje dzieci.