Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest najbardziej rozpowszechnioną formą wyegzekwowania pieniędzy od dłużnika. Oczywiście wykonanie takiej egzekucji jest poprzedzone wyrokiem sądu, w którego imieniu konto osoby zadłużonej zajmuje komornik.

Prawnicy oraz osoby specjalizujące się w ustawodawstwie umarzają tę metodę odzyskiwania pożyczki za najbardziej skuteczną. W praktyce wygląda to tak, że komornik sądowy wysyła pismo do banku, w którym dłużnik posiada konto osobiste z prośbą o zablokowanie określonej kwoty. W przypadku niewielkich kwot kilkuset złotowych, które nie stanowią dużego uszczerbku na dochodzie właściciela konta, dług ściągany jest jednorazowo. Natomiast jeżeli suma zadłużenia sięga kilku lub kilkunasty tysięcy lub więcej, dług rozkładany jest na raty i w ten sposób spłacany z miesiąca na miesiąc.

Co można ściągać z konta dłużnika w ten sposób? Alimenty, a także wszelkie przeterminowane kredyty, które zostały oddane w ręce komornika. Istotne jest, aby pozostawić na rachunku dłużnika minimalna kwotę wolna od potrąceń. W przypadku alimentów komornik zabiera maksymalnie 60 %wypłaty niezależnie od tego jak wysokie jest wynagrodzenie osoby, od której alimenty są ściągane. W przypadku innych spłat, na przykład zaciągniętych kredytów, niespłaconych mandatów, od których narosły odsetki i tym podobnych, może to być nawet połowa pensji. Z wynagrodzenia jednak musi być potrącone ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki wypłacone przez pracodawcę.

Warto wiedzieć też, że komornik nie zajmie rachunku bankowego, jeśli dłużnik zarabia najniższą krajową dostaje 75% wynagrodzenia po potrąceniu zaliczek, a także 90% jeśli naliczane są inne kary pieniężne.

Kwoty wolne od egzekucji komorniczej ustalane są indywidualnie w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie Pracy. Komornik bez poinformowania zakładu pracy oraz banku nie może zając rachunku dłużnika. Wysyłając odpowiednie pismo do pracodawcy, tak jak w przypadku banku, komornik zwraca się z prośbą o przesłanie określonej kwoty na jego konto. Oczywiście jest zobowiązany przedstawić w załączniku do pisma wyrok sądu z klauzulą wykonalności, która bezpośrednio daje mu prawo do przeprowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

W sytuacjach, w których nie ma możliwości wyegzekwowania spłaty długu poprzez ściągniecie go z dochodów dłużnika, komornik zajmuje jego dobra i organizuje aukcje komornicze, na których sprzedawane są najcenniejsze rzeczy należące do dłużnika. W ten sposób uzyskane pieniądze przekazywane są na poczet spłaty długu wraz z odsetkami oraz na opłacenie pracy samego komornika.