Majątek osobisty a majątek wspólny

Ustawowy ustrój majątkowy jest terminem, który niewiele mówi statystycznemu Polakowi. Jest to jednak bardzo istotny dokument, w którym zawarte są bardzo ważne pojęcia dotyczące majątku małżonków. Wszystko to reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Każdy, kto bierze ślub czy może dopiero go planuje wie czym jest intercyza i jak wygląda podział majątku po jej podpisaniu. Dokument ten znosi wspólność małżeńską, co oznacza, że małżonkowie mają swoje osobne dobra. Bez intercyzy jednak, po zawarciu związku małżeńskiego, wspólnota majątkowa.

Majątek wspólny to nic innego jak wspólnie zgromadzone przez małżonków dobra materialne. Dosłownie to, co wypracują razem będąc w związku – wypłaty, składki emerytalne, zakupione w tym czasie nieruchomości oraz środki zgromadzone na kontach oszczędnościowych i lokatach. Oczywiście dysponują nim i zarządzają oboje na równych prawach i co do tego nie ma żadnej dyskusji. Jednakże poza wspólnym majątkiem obie strony mają również własne majątki osobiste.

Co to oznacza?
Otóż każde z małżonków osobno dysponuje swoimi prywatnym dobrami. Pytanie czy takie można mieć, będąc w związku małżeńskim, nie podpisawszy wcześniej intercyzy? Oczywiście tak.

Do majątku osobistego zalicza się: przedmioty osobiste oraz te zakupione przed ślubem, a także to, co jedno z małżonków odziedziczyło po swoich krewnych czy też to czym zostało przez nich obdarowane. Ponadto prawa autorskie oraz wszelkiego rodzaju nagrody jednej ze stron. Kodeks wymienia także prawa niezbywalne, a także odszkodowania. Wszystko to jest osobistą własnością jednej ze stron. I tylko ten małżonek, do którego wymienione dobra należą może nimi dysponować. Nie ma też obowiązku dzielić się nim ze współmałżonkiem. Nie jest on brany także pod uwagę przy podziale własności podczas ewentualnej sprawy rozwodowej.

Mimo to współmałżonek może korzystać z przedmiotów domowego użytku, które znajdują się w mieszkaniu, ale stanowią na przykład dobra osobiste drugiej strony. Ponadto współmałżonkowie mogą dokonać czegoś takiego jak przesunięcie majątkowe. Jest to przeniesienie z majątku osobistego męża na majątek osobisty żony lub odwrotnie. Każe z nich bowiem ma prawo dysponować swoją własnością osobista jak chce.

Podsumowując warto zaznaczyć, że jeśli w jakiś sposób majątek osobisty jednego ze współmałżonków zostanie wykorzystany na rzecz pomnożenia majątku wspólnego, małżonkowie muszą się ze sobą rozliczyć, tak aby majątek osobisty każdego z nich ie został pomniejszony w wyniku wspólnoty majątkowej.