Zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny jest to pojęcie, które wywodzi się z prawa spadkowego. Jest to rodzaj testamentu, który został stworzony u notariusza. Ważne jest to, aby w treści pisma było jasno określone, że chodzi o zapis windykacyjny – dzięki temu ewentualni spadkobiercy nie będą mieć żadnych wątpliwości co do tej formy.

Jeśli zabraknie fragmentu o zapisie, dokument będzie traktowany tak jak zwykły testament. Zapis windykacyjny jest to po prostu przeznaczenie wybranej rzeczy dla konkretnej osoby. Przykładowo: może być to zapisanie samochodu dla wnuka. Jednak niekoniecznie musi być to osoba spokrewniona. W chwili otwarcia spadku wybrana osoba, otrzyma przedmiot, jaki spadkodawca pragnie jej ofiarować.

Co konkretnie może stać się przedmiotem zapisu windykacyjnego? Na pewno może być to zbywalne prawo majątkowe, gospodarstwo rolne, działająca firma, rzecz. Możliwe jest też oddanie czegoś w użytkowanie lub służebność. Ważne jest to, aby przy okazji tworzenia zapisu windykacyjnego u notariusza, określić wszystko w sposób jak najbardziej szczegółowy – zmniejszy się wtedy możliwość pomyłki lub późniejszej kłótni rodzinnej.

Oczywiście istnieją też sytuacje, kiedy zapis windykacyjny traci swoje znaczenie. Dzieje się tak np. w przypadku jeśli przedmiot przestał należeć już do spadkodawcy (np. sprzedał on swój samochód). W przypadku zapisu w grę wchodzą również różne prawa takie jak przyjęcie lub odrzucenie spadku, niegodność przyjęcia rzeczy itp. Zapis jest stosunkowo nowym dokumentem prawnym, ponieważ obowiązuje dopiero od dwóch lat. Ma to być lekarstwo na wcześniejsze problemy prawne związane z przyjmowaniem spadku.

W przeszłości wielokrotnie dochodziło do sytuacji, że w momencie, kiedy rodzina miała do czynienia ze zwykłym testamentem, miała możliwość go obalić. Przy zapisie windykacyjnym jest to nieco trudniejsze. Oczywiście nowa formuła prawna budzi aktualnie różne wątpliwości.

Przykładowo, co zrobić w momencie odziedziczenia przedsiębiorstwa. Jak nim kierować i zarządzać? W przypadku dziedziczenia bardziej skomplikowanych kwestii, spadkodawca powinien koniecznie porozumieć się z notariuszem, tak aby nie dochodziło później do żadnych wątpliwości oraz sporów natury prawnej.

Warto także pamiętać o tym, że testament w formie zapisu windykacyjnego, również może ulec zmianie. Zależy to tylko i wyłącznie od indywidualnej woli spadkodawcy. Jeżeli nie dojdzie do spełnienia wszelkich formalnych kwestii, zapis może zostać uznany za nieważny i wtedy dziedziczy się w zwykły sposób.