Kto może starać się o dotację z Urzędu Pracy?

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, mogą starać się o uzyskanie dotacji na założenie własnej firmy. Maksymalna kwota jaką można uzyskać wynosi około 22 tysiące złotych – w zależności od rejonu kwoty te mogą się różnic. 22 tysiące jest to kwota, która wynosi 6-krotność średniego wynagrodzenia w Polsce.

Ważne jest to, że dotacja ma charakter jednorazowy i ma zostać wydana na różnorodne koszty, jakie początkujący przedsiębiorca musi ponieść, w momencie w którym otwiera on swoją działalność.

Niekoniecznie musi to być zakup rzeczy materialnych – część dotacji może zostać wydana na konsultacje prawne, pisanie profesjonalnego biznesplanu, spotkania z księgowymi itp. Oczywiście jak najbardziej możliwe jest również bardziej materialne wykorzystanie dotacji – czyli np. zakup sprzętu lub programów, które będą potrzebne w pracy. Warto jednak pamiętać o tym, że muszą być to rzeczy potrzebne do prowadzenia firmy, ale niemożliwe jest wykorzystanie tych pieniędzy np. na opłacenie podatków albo składek do ZUS-u.

Aby dostać dotacje konieczne jest złożenie przez bezrobotnego wniosku do Urzędu Pracy. Dokumenty muszą zostać złożone do urzędu, w którym bezrobotny jest zarejestrowany. Wniosek powinien zawierać następujące punkty: wielkość kwoty o jaką się stara bezrobotny, opis działalności, jaką przyszły przedsiębiorca zamierza się trudnić, pełną kalkulację kosztów oraz ich źródła finansowania.

Nie można też zapomnieć o opisie, jakie urządzenia są potrzebne (tu konieczna jest dokładna specyfikacja), a także harmonogram płatności. Wniosek musi również zawierać jakąś formę poręczenia, która będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnego zwrotu dotacji.

Większe szanse na uzyskanie dotacji mają osoby, które ją przygotują w sposób staranny i jednocześnie spójny. Jeśli wniosek będzie dotyczył otwarcia jakiejś bardzo praktycznej firmy, fakt jej istnienia zostanie uzasadniony, bezrobotny ma o wiele większe szanse na uzyskanie dotacji, niż osoba, która się o to nie postara. Warto zadbać o charakterystykę rynku, na którym firm miałaby działać.

Ważne jest to, że poszczególne Urzędy Pracy mają swoje własne regulacje dotyczące tego w jaki sposób zamierzają rozdysponować środki finansowe na dotacje. Oznacza to, że każda osoba, która zamierza starać się o dotacje powinna albo udać się do swojego Urzędu Pracy, gdzie na spotkaniu z urzędnikiem dowie się szczegółów, albo dokładnie przestudiować zasady udzielania dotacji na stronie internetowej konkretnego powiatu.