Odprawa a zajęcie komornicze

Osoby, które mają niespłacone zobowiązania, długi, nieuregulowane alimenty mogą spodziewać się, że na umowę o pracę i inne świadczenia, jakie otrzymują wejdzie komornik. Nie ma znaczenia, jaki charakter mają dokładnie ich długi – postępowanie wygląda tak samo w przypadku osoby, która nie spłaciła kredytu, jak i tej, która od wielu lat zalega z alimentami.

Jak jednak wygląda procedura potrącania środków pieniężnych, jeśli pracownik otrzymuje odprawę?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 17 lutego 2004 roku odprawa emerytalna i rentowa oraz nagroda jubileuszowa w pracy, podlega częściowej ochronie przed potrąceniem.

Oznacza to, że Prawo Pracy chroni dłużnika i nie ma możliwości, aby cała odprawa przeszła w ręce komornika na poczet spłaty długów. Uznaje się, że odprawa jest to świadczenie finansowe, jakie pracownik uzyskał w wyniku stosunku pracy, ale nie będące zwykłym wynagrodzeniem. Prawo nakazuje, aby tego typu świadczenia traktować w sposób odrębny. Dlatego też w przypadku odprawy, może dojść do potrącenia części kwoty, ale wszystko musi się odbywać zgodnie z zasadami, jakie są określone w Kodeksie Pracy.

Wszystkie te przepisy mówią, że nie ma możliwości, aby komornik zajął całą odprawę. Prawo to dotyczy zarówno pieniędzy, jakie się otrzymuje przy zwolnieniu, jak i odprawy w przypadku przejścia na emeryturę lub rentę. Jest to na pewno dobra wiadomość dla wielu dłużników, którzy liczyli na to, że dzięki odprawie uda im się nieco poprawić swoją sytuację finansową. Dlatego też odprawa podlega potrąceniu komorniczemu w takim samym sensie jak świadczenia otrzymywane w ramach umowy zlecenie.

Oznacza to, że komornik ma prawo zająć kwotę do wielkości najniższego wynagrodzenia, ale jednocześnie nie może być to więcej niż 50% wartości odprawy. Wszelkie te zasady są regulowane przez Kodeks pracy i w razie wątpliwości najlepiej tam jest szukać odpowiedzi na swoje pytania. Artykuł 87 w szczególności jest poświęcony kwestiom zajęcia komorniczego