Charakterystyka biznesplanu

Jakiekolwiek przedsięwzięcie o charakterze gospodarczym, przemysłowym czy handlowym – lub po prostu ekonomicznym – wymaga odpowiedniego rozplanowania wszystkich działań zmierzających do jego urzeczywistnienia. A to oznacza, że przed wcieleniem go w życie konieczne jest sporządzenie profesjonalnego, sensownego i przede wszystkim odpowiadającego rzeczywistości biznesplanu.

W największym skrócie biznesplan można opisać jako rodzaj planistycznego dokumentu, w którym opisane są między innymi – na przykładzie firmy – założenia takie jak profil działania firmy, plany reklamowe i promocyjne, ocena konkurencji, zakładane zyski, informacja o finansach potrzebnych do uruchomienia biznesu czy też dane o wykorzystywanych technologiach produkcyjnych.

Profesjonalnie sporządzony biznes plan składa się z minimum dziesięciu podstawowych punktów zawierających charakterystykę przedsiębiorstwa, kadry kierowniczej, kadry pracowniczej, konkurencji, plany organizacyjne i marketingowe oraz finansowe, dokładny harmonogram rozwoju firmy, opis rynku, na którym firma pragnie działać i krótkie streszczenie biznesplanu.

W przypadku charakterystyki przedsiębiorstwa chodzi głównie o wypisanie celów, jakie będzie ono miało na rynku (np. produkcja tkanin, zabawek, świadczenie usług informatycznych). W punkcie tym opisuje się również np. przyszły statut firmy, założenia produkcyjne, kosztorysy. Charakterystyka kadr kierowniczych oraz pracowniczych jest w zasadzie taka sama – tyle że pierwsza zakłada podanie informacji o osobach zarządzających firmą, z wymienieniem ich doświadczenia i umiejętności, druga natomiast dotyczy procesów rekrutacyjnych na stanowiska produkcyjne lub usługowe.

Charakterystyka konkurencji to już zupełnie inny rodzaj opisu – w punkcie tym wymienia się wszystkich monopolistów na rynku oraz np. firmy regionalne, które stanowią bezpośrednią konkurencję dla biznesu. Bardzo często punkt ten jest łączony z opisem rynku.

Inaczej w biznesplanie konstruuje się opis planów organizacyjnych (dotyczących takich zagadnień jak wynagrodzenia dla pracowników, pozyskiwanie dostawców, księgowość i rachunkowość) oraz planów marketingowych (czyli związanych z promocją firmy na rynku).

Bardzo wiele miejsca w tego typu dokumentach zajmują również plany finansowe, które sporządzane są zwykle nawet z pomocą doradców finansowych. Harmonogram działań firmy to z kolei opis procesów, jakie muszą zajść, aby firma weszła na rynek. Wszystkie te informacje są następnie skracane i umieszczane w streszczeniu biznesplanu, będącego podsumowaniem całości.